14/04/2022 08:59 View: 1815

Văn khấn ban Tam Toà Thánh Mẫu

Khi đi lễ đền phủ, chúng ta thường vào lễ Tam toà Thánh Mẫu. Vậy văn khấn Tam Toà Thánh Mẫu như thế nào? Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu

Tam Toà Thánh Mẫu gồm những vị nào?

Tam Tòa Thánh Mẫu: Đệ Nhất Thượng Thiên, Đệ Nhị Thượng Ngàn, Đệ Tam Thoải Phủ.

Đó là 3 vị Thánh Mẫu của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Tứ Phủ.

Văn khấn Tam Toà Thánh Mẫu 

Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! 

– Con kính lạy Đức Hiệu Thiên chí tôn kim quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao Thượng đế. 

– Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

 – Con xin kính Cửu trùng Thanh Vân lục cung công chúa.

 – Con kính lạy Đức thiên tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Mã Hoàng Công chúa, sắc phong Chế Thắng Hoà Diệu đại vương, gia phong Tiên Hương Thánh Mấu.

 – Con kính lạy Đức đệ nhị đỉnh thượng cao sơn triều mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương. 

– Con kính lạy Đức đệ tứ khâm sai Thánh Mẫu, tứ vi chầu bà, năm toà quan lớn, mười dinh các quan, mười hai Tiên cô, mười hai Thánh cậu, ngũ hổ Đại tướng, Thanh Hoàng Bạch xà đại tướng. 

Hương tử con là……………………………………………………………………..

Ngụ tại………………………………………………………………………………… 

Hôm nay là ngày… tháng…..năm……………………………………………… 

Hương tử con đến nơi Điện (Phủ, Đền)………chắp tay kính lễ khấu đầu vọng bái, lòng con thành khẩn, dạ con thiết tha, kính dâng lễ vật, cúi xin các Ngài xót thương phù hộ độ trì cho gia chung chúng con sức khoẻ dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn.

Hương tử con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. 

Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật!