04/06/2021 11:33 View: 947

Làm sao để có trái tim luôn HƯỚNG THIỆN – Thầy Pháp Hòa

Làm sao để có trái tim luôn HƯỚNG THIỆN. Đây là câu hỏi của rất nhiều người. Nghe được, biết được, hiểu được nhưng làm được mới là quan trọng. Hãy cùng nghe thầy Thích Pháp Hoà giải đáp & giảng Pháp:

BẤM NGHE NGAY: 

trai tim huong thien

Ba nghiệp lắng thanh tịnh
Gửi lòng theo tiếng chuông
Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn.
Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới
Xa xôi tăm tối cũng đều nghe
Những ai lạc bước mau dừng lại
Tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về.

Tamlinh.org