04/06/2021 11:48 View: 1628

Gia đình nên MANG THEO gì trong cơn BÃO LŨ?

Khi lũ lên nhanh, người dân nếu không kịp sơ tán trâu bò, heo gà, bàn ghế, lúa gạo và vô vàn tài sản cả một đời tích góp thì cũng nên mang theo bên mình những gì? 

bat huong, lap lai bat huong sau lu

Khi nước lũ dâng cao, bão dữ kéo về, người người hoảng loạn, nhà nhà lo lắng, bất an, hẳn trong cơn bỉ cực khốn đốn ấy mọi người sẽ không kịp mang theo các vật dụng cá nhân, đồ đạc, áo quần, và nhất là các trang thờ (gia tiên, thần, phật)!

Nhưng nếu còn có thể mọi người hãy mang theo 3 chân hương trên mỗi bát hương.

  • - Số chân hương này vừa là để tiếp nối tâm linh sau khi bão, lụt qua đi có thể dùng để lập lại trang thờ mới.
  • - Đồng thời đây cũng là vật liên kết giữa cõi vô hình và hữu hình, có thể phù trợ một phần giúp người sống được bình an vượt qua kiếp nạn!
  • - Ba chiếc chân hương rất là nhỏ gọn, có thể bỏ vào túi mang theo bên mình!

Nguyện Chư Phật từ bi cứu độ!

Nguyện Chư Tổ xót thương gia trì!

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!!!