04/06/2021 11:46 View: 13649

Tháng 7 Âm lịch 2020 có những ngày nào tốt?

Tháng Bảy như một gạch ngang giữa một năm mười hai tháng, vậy trong tháng 7 âm lịch năm 2020 có những ngày nào tốt? Nếu bạn có dự định làm lễ cầu siêu, cầu bình an, phải độ gia tiên, vu lan báo hiếu, cúng thí thực cô hồn....trong tháng này thì hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu các ngày tốt - xấu của tháng 7 ở danh sách cụ thể từng ngày như sau:

ngay tot xau trong thang 7, 2020

THÁNG BẢY (Âm Lịch) 2020 – Tháng thiếu

(Tức Tháng (Giáp Thân)) – Canh Tý - 2020;

Phật Lịch: 2564 (2644)
Việt Lịch: 4899

(Giờ Sát Chủ: Tý 11h-01h; Dần 03h-05h)

NGÀY Mồng Một tháng 7 âm: (19.8.2020 - Thứ Tư)

 • Ngày: Tốt Vừa 
 • Ngày: Giáp Ngọ;
 • Kỵ tuổi: Mậu Tý.
 • Giờ Hoàng Đạo: Thân (15h-17h); Dậu (17h-19h); Sửu (01h-03h); Mão (05h-07h); Ngọ (11h-13h);
 • Phạm: (Thiên Tai Địa Họa; Không Phòng);

NGÀY Mồng Hai tháng 7: (20.8.2020 - Thứ Năm)

 • Ngày: Ất Mùi;
 • Kỵ tuổi: Kỷ Sửu.
 • Giờ Hoàng Đạo: Tuất (19h-21h); Hợi (21h-23h); Mão (05h-07h); Tỵ (09h-11h); Thân (15h-17h);
 • Phạm: ();

NGÀY Mồng Ba tháng 7: (21.8.2020 - Thứ Sáu)

 • Ngày: Bính Thân;
 • Kỵ tuổi: Canh Dần.
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h); Thìn (07h-09h); Tỵ (09h-11h); Mùi (13h-15h); Tuất (19h-21h);
 • Phạm: (Tam Nương);

NGÀY Mồng Bốn tháng 7: (22.8.2020 - Thứ Bảy)

 • Ngày: Đinh Dậu;
 • Kỵ tuổi: Tân Mão.
 • Giờ Hoàng Đạo: Mão (05h-07h); Ngọ (11h-13h); Mùi (13h-15h); Dậu (17h-19h);
 • Phạm: (Sát Chủ (Mùa); Vãng Vong);

NGÀY Mồng Năm tháng 7: (23.8.2020 – Chủ Nhật)

 • Ngày: Mậu Tuất;
 • Kỵ tuổi: Nhâm thìn.
 • Giờ Hoàng Đạo: Thìn (07h-09h); Tỵ (09h-11h); Thân (15h-17h); Dậu (17h-19h); Hợi (21h-23h);
 • Phạm: (Nguyệt Kỵ);

NGÀY Mồng Sáu tháng 7: (24.8.2020 - Thứ Hai)

 • Ngày: Kỷ Hợi;
 • Kỵ tuổi: Quý Tỵ.
 • Giờ Hoàng Đạo: Ngọ (11h-13h); Mùi (13h-15h); Tuất (19h-21h); Hợi (21h-23h); Sửu (01h-03h); Thìn (07h-09h);
 • Phạm: (Sát Chủ (Âm));

NGÀY Mồng Bảy tháng 7: (25.8.2020 - Thứ Ba)

 • Ngày: Canh Tý;
 • Kỵ tuổi: Giáp Ngọ.
 • Giờ Hoàng Đạo: Thân (15h-17h); Dậu (17h-19h); Sửu (01h-03h); Mão (05h-07h); Ngọ (11h-13h);
 • Phạm: (Tam Nương);

NGÀY Mồng Tám tháng 7: (26.8.2020 - Thứ Tư)

 • Ngày: Tân Sửu;
 • Kỵ tuổi: Ất Mùi.
 • Giờ Hoàng Đạo: Tuất (19h-21h); Hợi (21h-23h); Mão (05h-07h); Tỵ (09h-11h); Thân (15h-17h);
 • Phạm: (SÁT CHỦ (DƯƠNG); THỌ TỬ);

NGÀY Mồng Chín tháng 7: (27.8.2020 - Thứ Năm)

 • Ngày: Nhâm Dần;
 • Kỵ tuổi: Bính Thân;
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h); Thìn (07h-09h); Tỵ (09h-11h); Mùi (13h-15h); Tuất (19h-21h);
 • Phạm: (Vãng Vong);

NGÀY Mồng Mười tháng 7: (28.8.2020 - Thứ Sáu)

 • Ngày RẤT TỐT
 • Ngày: Quý Mão;
 • Kỵ tuổi: Đinh Dậu.
 • Giờ Hoàng Đạo: Mão (05h-07h); Ngọ (11h-13h); Mùi (13h-15h); Dậu (17h-19h);
 • Phạm: (Không Phòng);

NGÀY 11 tháng 7: (29.8.2020 - Thứ Bảy)

 • Ngày: Giáp Thìn;
 • Kỵ tuổi: Mậu Tuất.
 • Giờ Hoàng Đạo: Thìn (07h-09h); Tỵ (09h-11h); Thân (15h-17h); Dậu (17h-19h); Hợi (21h-23h);
 • Phạm: (Hoang Vu Tứ Quý; Ngưu Lang Chức Nữ; Kim Thần Thất Sát);

NGÀY 12 tháng 7: (30.8.2020 – Chủ Nhật)

 • Ngày: Ất Tỵ;
 • Kỵ tuổi: Kỷ Hợi.
 • Giờ Hoàng Đạo: Ngọ (11h-13h); Mùi (13h-15h); Tuất (19h-21h); Hợi (21h-23h); Sửu (01h-03h); Thìn (07h-09h);
 • Phạm: (Kim Thần Thất Sát);

NGÀY 13 tháng 7: (31.8.2020 - Thứ Hai)

 • RẤT TỐT – NHƯNG CÓ PHẠM;
 • Ngày: Bính Ngọ;
 • Kỵ tuổi: Canh Tý.
 • Giờ Hoàng Đạo: Thân (15h-17h); Dậu (17h-19h); Sửu (01h-03h); Mão (05h-07h); Ngọ (11h-13h);
 • Phạm: (Tam Nương; Thiên Tai Địa Họa; Không Phòng);
 • Xuất hành: Không nên, tranh cãi, trục trặc.

NGÀY 14 tháng 7: (01.9.2020 - Thứ Ba)

 • Tốt Vừa – Nhưng Có Phạm;
 • Ngày: Đinh Mùi;
 • Kỵ tuổi: Tân Sửu.
 • Giờ Hoàng Đạo: Tuất (19h-21h); Hợi (21h-23h); Mão (05h-07h); Tỵ (09h-11h); Thân (15h-17h);
 • Phạm: (Nguyệt Kỵ);

NGÀY 15 tháng 7: (02.9.2020 - Thứ Tư)

 • Ngày: Mậu Thân;
 • Kỵ tuổi: Nhâm Dần.
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h); Thìn (07h-09h); Tỵ (09h-11h); Mùi (13h-15h); Tuất (19h-21h);
 • Phạm: ();

NGÀY 16 tháng 7: (03.9.2020 - Thứ Năm)

 • Ngày: Kỷ Dậu;
 • Kỵ tuổi: Quý Mão.
 • Giờ Hoàng Đạo: Mão (05h-07h); Ngọ (11h-13h); Mùi (13h-15h); Dậu (17h-19h);
 • Phạm: (Sát Chủ (Mùa); Vãng Vong);

NGÀY 17 tháng 7: (04.9.2020 - Thứ Sáu)

 • Ngày: Canh Tuất;
 • Kỵ tuổi: Giáp Thìn.
 • Giờ Hoàng Đạo: Thìn (07h-09h); Tỵ (09h-11h); Thân (15h-17h); Dậu (17h-19h); Hợi (21h-23h);
 • Phạm: ();

NGÀY 18 tháng 7: (05.9.2020 - Thứ Bảy)

 • Ngày: Tân Hợi;
 • Kỵ tuổi: Ất Tỵ.
 • Giờ Hoàng Đạo: Ngọ (11h-13h); Mùi (13h-15h); Tuất (19h-21h); Hợi (21h-23h); Sửu (01h-03h); Thìn (07h-09h);
 • Phạm: (Tam Nương; Sát Chủ (Âm));

NGÀY 19 tháng 7: (06.9.2020 – Chủ Nhật)

 • Ngày: Nhâm Tý;
 • Kỵ tuổi: Bính Ngọ.
 • Giờ Hoàng Đạo: Thân (15h-17h); Dậu (17h-19h); Sửu (01h-03h); Mão (05h-07h); Ngọ (11h-13h);
 • Phạm: ();

NGÀY 20 tháng 7: (07.9.2020 - Thứ Hai)

 • Ngày: Quý Sửu;
 • Kỵ tuổi: Đinh Mùi.
 • Giờ Hoàng Đạo: Tuất (19h-21h); Hợi (21h-23h); Mão (05h-07h); Tỵ (09h-11h); Thân (15h-17h);
 • Phạm: (SÁT CHỦ (DƯƠNG); THỌ TỬ);

NGÀY 21 tháng 7: (08.9.2020 - Thứ Ba)

 • Ngày: Giáp Dần;
 • Kỵ tuổi: Mậu Thân.
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h); Thìn (07h-09h); Tỵ (09h-11h); Mùi (13h-15h); Tuất (19h-21h);
 • Phạm: (Vãng Vong);

NGÀY 22 tháng 7: (09.9.2020 - Thứ Tư)

 • Tốt Vừa – Nhưng Có Phạm;
 • Ngày: Ất Mão;
 • Kỵ tuổi: Kỷ Dậu.
 • Giờ Hoàng Đạo: Mão (05h-07h); Ngọ (11h-13h); Mùi (13h-15h); Dậu (17h-19h);
 • Phạm: (Tam Nương; Không Phòng);

NGÀY 23 tháng 7: (10.9.2020 - Thứ Năm)

 • RẤT TỐT – NHƯNG CÓ PHẠM;
 • Ngày: Bính Thìn;
 • Kỵ tuổi: Canh Tuất.
 • Giờ Hoàng Đạo: Thìn (07h-09h); Tỵ (09h-11h); Thân (15h-17h); Dậu (17h-19h); Hợi (21h-23h);
 • Phạm: (Nguyệt Kỵ; Hoang Vu Tứ Quý; Ngưu Lang Chức Nữ; Kim Thần Thất Sát);

NGÀY 24 tháng 7: (11.9.2020 - Thứ Sáu)

 • Ngày: Đinh Tỵ;
 • Kỵ tuổi: Tân Hợi.
 • Giờ Hoàng Đạo: Ngọ (11h-13h); Mùi (13h-15h); Tuất (19h-21h); Hợi (21h-23h); Sửu (01h-03h); Thìn (07h-09h);
 • Phạm: (Kim Thần Thất Sát);

NGÀY 25 tháng 7: (12.9.2020 - Thứ Bảy)

 • Ngày: Mậu Ngọ;
 • Kỵ tuổi: Nhâm Tý.
 • Giờ Hoàng Đạo: Thân (15h-17h); Dậu (17h-19h); Sửu (01h-03h); Mão (05h-07h); Ngọ (11h-13h);
 • Phạm: (Thiên Tai Địa Họa; Không Phòng);

NGÀY 26 tháng 7: (13.9.2020 – Chủ Nhật)

 • Ngày: Kỷ Mùi;
 • Kỵ tuổi: Quý Sửu.
 • Giờ Hoàng Đạo: Tuất (19h-21h); Hợi (21h-23h); Mão (05h-07h); Tỵ (09h-11h); Thân (15h-17h);
 • Phạm: ();

NGÀY 27 tháng 7: (14.9.2020 - Thứ Hai)

 • RẤT TỐT – NHƯNG CÓ PHẠM;
 • Ngày: Canh Thân;
 • Kỵ tuổi: Giáp Dần.
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (01h-03h); Thìn (07h-09h); Tỵ (09h-11h); Mùi (13h-15h); Tuất (19h-21h);
 • Phạm: (Tam Nương);

NGÀY 28 tháng 7: (15.9.2020 - Thứ Ba)

 • Ngày: Tân Dậu;
 • Kỵ tuổi: Ất Mão.
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (03h-05h); Mão (05h-07h); Ngọ (11h-13h); Mùi (13h-15h); Dậu (17h-19h);
 • Phạm: (Sát Chủ (Mùa); Vãng Vong);

NGÀY 29 tháng 7: (16.9.2020 - Thứ Tư)

 • Ngày: Nhâm Tuất;
 • Kỵ tuổi: Bính Thìn.
 • Giờ Hoàng Đạo: Thìn (07h-09h); Tỵ (09h-11h); Thân (15h-17h); Dậu (17h-19h); Hợi (21h-23h);
 • Phạm: ();

Mẹo nhỏ để gặp may mắn trong tháng 7 âm lịch.

Nhiều người hơi e ngại với tháng 7 âm lịch vì sợ không gặp nhiều may mắn. Vậy nên, khi bạn cảm thấy mình liên tục gặp điều xui rủi trong tháng 7 thì hãy làm như sau để mọi thứ được cải thiện.

 • Bước 1. Dọn phòng, dọn nhà, vứt bỏ những thứ đã hỏng hoặc đã quá lâu không dùng đến. .
 • Bước 2. Lấy trầm hương hoặc mua bột xông phòng ở các quán hàng mã có bán. Xông lại nhà.
 • Bước 3. Lấy nước bồ kết lau sàn nhà. Và giặt lại mọi thứ từ chăn ga gối đệm, thảm…..

Đây là 3 bước để xua đuổi vận xấu, hi vọng mọi điều may mắn sẽ đến với mọi người. Chúc đầu tháng vui vẻ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo