04/06/2021 11:40 View: 4028

Công năng của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly

Tu theo Pháp môn Dược Sư thì niệm Dược Sư Phật ngày vài ngàn đến vài chục ngàn lần không thể thiếu. Hành trì như thế sau 3 năm sẽ cầu được ước thấy.

phat duoc su, chu duoc su, tri tung kinh duoc su

Niệm danh hiệu Ngài, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, với đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh và niệm đến nhất tâm, người niệm sẽ được phước báo vô lượng.

Dưới đây là một số công năng thường được nhắc tới:

  • 1. Diệt sự tham lam mà phát tâm bố thí
  • 2. Diệt sự phạm tội mà được sự giữ giới
  • 3. Diệt sự ganh ghét mà được sự giải thoát
  • 4. Diệt sự hại nhau mà được sự thương nhau
  • 5. Được sanh Cực lạc hay các sự chuyển sanh khác

Ngoài ra, nhờ năng lực bổn nguyện của Phật Dược Sư, những chúng sinh thọ trì danh hiệu Ngài được tiêu trừ tất cả bệnh khổ và thành tựu mọi sở nguyện, sở cầu!

Lợi ích khi hành trì kinh Chú Dược Sư:

Những ai khó khăn, nghèo khổ, vợ chồng hay gây gổ, bệnh tật, bị kiện tụng, tính tình tranh đấu hơn thua, nghiệp quả nhiều… nên trì càng nhiều càng tốt. Vì Chú này giúp chúng ta có công đức, giúp diệt trừ tất cả các khổ của chúng sinh hay bạt trừ tất cả các nghiệp chướng. (Tâm chí thành tin chắc 100% sẽ đạt như ý nguyện. Chuyên trì 1-3 năm thì sẽ cầu được ước thấy).

Những người hay bị sa vào ác đạo nếu chí thành hành trì kinh hay chú này thì sẽ được dẫn dắt quay về chánh đạo, hết thảy thanh tịnh, không bị đọa lạc vào đường ác.

Xem ngay:

Hướng dẫn trì Chú Dược Sư tại nhà

 

Tamlinh.org