04/06/2021 11:39 View: 8763

Vì sao các vị bồ tát thường cưỡi linh thú?

Có nhiều người thắc mắc rằng chư vị Bồ Tát đã đắc đạo viên mãn rồi sao còn đọa đày các con Thần Thú ấy làm vật cưỡi chi nữa?! Như thế có phải có điều kỳ quặc, có điều còn chưa thông tuệ hay không?!

bo tat cuoi linh thu

Linh thú là phương tiện thuận lợi của chư vị hành giả?

Đa phần chúng ta hay thấy trong các tranh tượng chư vị Bồ Tát hay chư Tiên:

  • Như Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Kim Cương Thủ Bồ Tát
  • Hay chư tiên gia như Thái Thượng Lão Quân, Thái Ất Chân Nhân, Xích Khước Đại Tiên
  • Hay ngay cả chư vị La Hán như Hàn Long La Hán, Phục Hổ La Hán, Trường Mi La Hán....v...v..

Hầu hết chư vị thánh giả đều cưỡi trên một con Thần Thú.

Có nhiều người sẽ thắc mắc rằng chư vị ấy đã đắc đạo viên mãn rồi sao còn đọa đày các con Thần Thú ấy làm vật cưỡi chi nữa?! Như thế có phải có điều kỳ quặc, có điều còn chưa thông tuệ hay không?!

Không ít người từng thắc mắc điều này! Không ít người bảy tỏ với các nhà tu hành điều nghi ngại ấy. Họ bảo ngay cả khi vấn đạo chư tôn đức, tăng sư trong các chùa viện thì họ cũng chỉ nói là để chư vị hành giả ấy làm phương tiện thuận lợi hơn, và các con linh thú ấy là tự nguyện, là thần thú theo hầu để học đạo sớm viên thông.

Thật ra trong kinh điển không có nói đến việc này cho nên quý vị vấn đạo chư vị tăng sư thì họ cũng chỉ trả lời theo suy nghĩ logic, sao cho phù hợp với giáo pháp mà thôi. Nhưng nếu am tường hơn về thế giới tâm linh thì mọi người sẽ hiểu rõ.

Linh thú chính là một phần phàm tục của chư vị thánh tiên

Kỳ thực các con linh thú ấy không phải do luân hồi, hóa sanh mà thành. Mà nó chính là một phần của chư vị thành tựu ấy!

Tức là trong mỗi con người ta có phần phàm tục, có phần thanh cao, có tâm ác, tánh thiện, khi tu hành đến một bực thượng đẳng thì phần phàm tục thoát lìa ra vĩnh viễn, phần thanh cao còn lại trong viên mãn. Cũng như con rồng vậy, một con cá sấu tu hành nhiều năm để hóa rồng, thì trước khi thành rồng nó sẽ chuyển hóa tất cả tạp thú trong nó ngưng tụ lại thành viên long châu. Cho nên khi nó chuyển long, viên long châu còn trong miệng nó, nó nhả viên long châu ra thì nó mới bay được lên.

Cũng như thế, chư vị thánh trí như chư thượng tiên nếu là tu hành đắc hạnh từ thân người một cách trực tiếp. Tức là một kiểu hóa sanh không phải thác sanh thì không phải đợi sau khi chết, phần hồn thoát ra bay lên thành tiên, mà phàm xác vẫn được thanh lọc bay lên thành tiên. Để thanh lọc phần xác thân ô tạp ấy, sẽ có sự tách xuất ra từ phàm xác, sự tách xuất này sẽ ngưng tụ thành một số Linh Thú khác nhau.

Như vậy Linh Thú ấy chính là một phần phàm tục của vị thánh tiên ấy, không phải là do muốn cưỡi con thú này thú kia làm kiểu, làm đẹp hay tiện nghi gì đâu!

Với chư vị Bồ Tát cũng tương tự, nếu họ thành đạo luôn từ thân Phàm tục, thì sẽ có sự tách xuất để gột rửa phàm xác mà chuyển thân thanh tịnh, như vậy các con Linh Thú ấy có thể hiểu đó là một phần phàm xác của chư vị ấy. Nhưng vì họ đắc hạnh viên mãn nên chỉ sanh linh thú, thần thú, tức là dù phần phàm phu của họ vẫn là thanh thoát không còn trong lục đạo, không có trong muôn loài nhân gian.

Tamlinh.org (tổng hợp)