04/06/2021 11:40 View: 122892

Hướng dẫn trì tụng Kinh Chú Dược Sư tại nhà

Những ai khó khăn, nghèo khổ, vợ chồng hay gây gổ, bệnh tật, bị kiện tụng, tính tình tranh đấu hơn thua, nghiệp quả nhiều… nên trì chú Dược Sư càng nhiều càng tốt. Vì Chú này giúp chúng ta có công đức, giúp diệt trừ tất cả các khổ của chúng sinh hay bạt trừ tất cả các nghiệp chướng. Vậy cách trì tụng chú Dược Sư tại nhà như thế nào?

tung chu duoc su, kinh duoc su, tieu tru benh tat

Cách đơn giản nhất dành cho mọi người, mọi lứa tuổi

Cách tu đơn giản nhất dành cho tất cả các trường hợp dù bạn đang bận, đang rảnh, đang bệnh nặng hay khỏe mạnh đó chính là bạn niệm một trong hai câu sau bất kể ngày đêm: 

 * NAM MÔ DƯỢC SƯ PHẬT hoặc  NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT*  Xin Ngài gia hộ cho con (hoặc bất kỳ ai bạn muốn cứu giúp) được tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ và mọi sự được An Lành.

Bạn đọc liên tục bất kể giờ giấc, làm gì, ở đâu. Nhớ là đừng lo lắng. Đọc được một thời gian sau sẽ hiểu ra các vấn đề, sau đó bạn có thể quay lại trì tụng bài bản sẽ tu tốt.

2 phương pháp hành trì chú Dược Sư tại nhà

Có 2 phương pháp hành trì kinh chú Dược Sư để các bạn chọn lựa phù hợp với hoàn cảnh của mình

* Lạy Sám hối:

 • - Sáng: Lạy Sám hối;
 • - Tối: trì 108 lần Chú Dược Sư hay 21 lần Chú Đại Bi;
 • - Hàng ngày lúc có thời gian rảnh thì trì niệm 1080 lần Nam mô Dược Sư Phật hay Nam mô Quán (Thế) Âm Bồ Tát.

* Trường hợp không Lạy Sám hối được thì:

 • - Sáng: trì 108 lần Chú Dược Sư;
 • - Tối: tiếp tục niệm 108 lần Chú Dược Sư; hoặc trì 21 lần Chú Đại Bi;
 • - Hàng ngày lúc có thời gian rảnh thì trì niệm 1080 lần Nam mô Dược Sư Phật hay Nam mô Quán (Thế) Âm Bồ Tát.

Khi nào tụng kinh dược sư? Khi nào tụng chú đại bi? 

Rất nhiều bạn mới bắt đầu biết đến Phật pháp, muốn trì tụng kinh chú tại nhà nhưng không biết nên đọc Kinh Dược Sư hay Chú Đại Bi thì có thể tham khảo gợi ý dưới đây:

 • 1. Những ai nhiều nghiệp quả, bị đồng liêu oán ghét, bị người nói xấu, vợ chồng bất hòa hoặc không hạnh phúc, tính tranh đấu hơn thua, hay tranh cãi, thường bị kiện tụng, nhiều bệnh tật hay nghèo khổ… muốn cầu sức khỏe tuổi thọ, công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc, giải trừ tính tình biển lận ích kỷ, giúp thích ăn chay trường... thì mỗi ngày trì 108 lần Chú Dược Sư.
 • 2. Những ai đang tìm việc, hoặc khó có con, hoặc bị dọa sảy thai… muốn có công việc như ý, cầu có thai, thai nhi sinh ra khỏe mạnh; gia đình không gặp tai họa, bị bệnh tâm thần hay ma nhập, dâm dục... thì mỗi ngày trì 21 lần Chú Đại Bi.
 • 3. Không có con, con cái bệnh tật quanh năm, có số yểu mệnh, muốn được trường thọ... Thì phát tâm vì hạnh phúc của các trẻ thơ mà cầu nguyện mỗi ngày trì 108 lần Chú Trường Thọ Diệt Tội. Hoặc gia đình có người thân bị bệnh nặng thì trì mỗi ngày trì 108 lần Đại minh Chương cú. Nếu cùng phối hợp với Chú Dược Sư hoặc Chú Đại Bi thì như hổ thêm cánh.
 • 4. Nếu năm nào xem số thấy xấu hung tinh bao vây, hoặc đầu năm thấy nhiều điều không thuận... Hãy sắm sửa trái cây 5 màu, hương hoa nhang đèn trì Chú Tiêu Tai Cát Tường 108 lần mỗi 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 49 ngày, hay 108 ngày... thì không có tai họa nào không qua. Vì 28 Tinh Tú cùng 12 Thần Hoàng đạo và các Ác thần sẽ không dám phạm vào người trì Chú Tiêu Tai trong năm hạn. Hoặc nếu có tai họa thì cũng không đáng kể.
 • 5. Ai bị bệnh tật thầy chạy, bác sĩ chê, hoặc dù trì tụng hay làm bất kỳ cách gì cũng không giải được thì hãy chí thành Lạy Sám hối Oan gia từ vài tháng đến một năm, lâu thì ba năm không tội nghiệp nào không tiêu trừ. Muốn gì mà không được.
 • 6. Những ai tiền bạc kém, công ăn việc làm trục trặc, vợ chồng bất hòa, khó có con cái, con cái ngỗ nghịch... Hoặc trong nhà có người thân vừa mất thì mỗi ngày trì 7 - 21 biến Bảo Khiếp Ấn tối thiểu.

Nghi thức hành trì Kinh Dược sư tại nhà 

* Nếu có điều kiện thì Quý vị nên hành trì theo thời khóa chọn một giờ cố định trong ngày, trì chú, niệm Phật liền mạch và thực hiện đầy đủ bốn bước: 

 • 1. Tịnh Pháp giới và lập ba đàn
 • 2. Nguyện hương
 • 3. Trì chú - Sám hối
 • 4. Hồi Hướng công đức

Trường hợp hành trì nhiều chú một lúc thì có đọc tịnh pháp giới chân ngôn, tịnh tam nghiệp chân ngôn,nguyện hương và hồi hướng một lần duy nhất. Còn phần trì chú thì đọc liên tục các chú hoặc hành trì riêng biệt từng chú đủ bốn bước. Tùy thời gian bạn có thể sắp xếp hoặc theo thói quen bạn làm sao cho thấy mình thuận lợi, an lạc trong quá trình tu tập là được.

Nếu vì điều kiện không cho phép hành trì theo thời khóa, thì Quý vị có thể niệm Phật, trì chú bất kể thời gian nào trong ngày. Nếu quá bận, hãy niệm danh hiệu Phật. 

4 bước hành trì chú Dược Sư

1. Tịnh Pháp giới và lập Ba Đàn:

 • - Tịnh Pháp giới Chân ngôn: Úm! Phạ Nhật ra đà đà đổ một (7-21 lần)
 • - Thanh Tịnh Chân ngôn: Úm lam xóa ha. (7-21 lần)
 • - Phóng Diệm Khẩu Ba Đàn Chân ngôn: Úm! Hạ Hùm. (7-21 lần)

2. Nguyện hương:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phản phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo.
Thề trọn đời giữ Đạo
Theo Tự tánh làm lành
Cùng Pháp giới Chúng sinh
Đồng tròn thành Phật Đạo.

Nếu không trì tụng trước bàn thờ, không đốt nhang thì có thể miễn phần này mà chỉ cần đọc phần dưới đây:

Nguyện Hương:

Hương Giới, Hương Huệ và Định Hương
Giải thoát, giải thoát Thấy Biết Hương
Nam mô sáng trong mây đài Thấy Pháp Giới
Cúng dường Vô Thượng Phật mười phương

3. Trì chú - Sám hối:

• Bài tán Phật:

Ta Bà cảnh giới thật mong manh
Vì để giúp đời, nói Pháp kinh
Bảy Phật Dược Sư diệt tội chướng
Mười hai nguyện lớn cứu quần sanh
Ba ngàn hóa Phật đồng gia hộ
Tám vị Bồ Tát chứng lòng thành
Giải kết tiêu tai tăng phúc thọ
Phúc duyên lợi lạc, sống an lành.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật! (3lần)

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHÂN NGÔN (Chú Dược Sư)

Nam mô bạc già phạt đế, bệ sát xã, lũ lô thích lưu ly, bác lặc bà, hắc ra xà dã. Đát tha yết đa da, a ra hắc đế. Tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha. Án! Bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã tam một yết đế tóa ha.

(Đọc từ Nam mô Bạc già…đến…tóa ha 108 lần).

Giải kết giải kết giải oan kết
Nghiệp chướng bao đời đều giải hết
Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính
Quỳ trước Phật đài cầu xin giải oan nghiệt
Dược Sư Phật, Dược Sư Phật!
Tiêu tai tăng thọ Dược Sư Phật!
Tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật!
Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật!

(Đọc 3 lần từ Giải kết…đến …. Dược Sư Phật).

4. Hồi Hướng:

Nguyện đem công đức này
Tiêu trừ nghiệp xưa nay
Tăng trưởng các phúc huệ
Viên thành căn thánh thiện
Bao nhiêu nghiệp tham dục
Bao nhiêu nghiệp sân si
Cùng nghiệp thân khẩu ý
Đều diệt sạch không còn
Quyến thuộc đồng An lạc
Oan gia về Niết Bàn
Cùng Pháp giới chúng sinh
Đồng trọn thành Phật Đạo.

*************************************

Xong cách hành trì Chú Dược Sư

Xem: Hướng dẫn tụng Kinh Dược Sư trọn bộ - Thích Pháp Hoà

Lợi ích khi hành trì kinh, Chú Dược Sư:

Những ai khó khăn, nghèo khổ, vợ chồng hay gây gổ, bệnh tật, bị kiện tụng, tính tình tranh đấu hơn thua, nghiệp quả nhiều… nên trì càng nhiều càng tốt. Vì Chú này giúp chúng ta có công đức, giúp diệt trừ tất cả các khổ của chúng sinh hay bạt trừ tất cả các nghiệp chướng. (Tâm chí thành tin chắc 100% sẽ đạt như ý nguyện. Chuyên trì 1-3 năm thì sẽ cầu được ước thấy).

Những người hay bị sa vào ác đạo nếu chí thành hành trì kinh hay chú này thì sẽ được dẫn dắt quay về chánh đạo, hết thảy thanh tịnh, không bị đọa lạc vào đường ác.

Trì chú: Tối thiểu 108 lần mỗi ngày, nếu có thể sáng 108 lần, tối 108 lần.

Tamlinh.org

(tổng hợp từ hướng dẫn của thầy Hoàng Quý Sơn)