04/06/2021 11:34 View: 8758

Cổng Tam Quan trong Chùa: Ý nghĩa & biểu tượng

Chúng ta đều biết các kiến trúc Chùa Bắc Bộ thường làm ba cửa, gọi là tam quan. Vậy tại sao lại là ba cửa và ý nghĩa từng của là gì? 

Y nghia va bieu tuong cong tam quan

Tam quan là gì? Ý nghĩa Tam quan?

Cổng Tam quan là ba cửa

  • Ba cửa là số lẻ, số của sự thay đổi, vận động và phát triển.
  • 3 cũng biểu thị cho tam giới (Dục giới – Sắc Giới – Vô Sắc Giới)
  • Trong đạo Phật số 3 cũng biểu trưng cho tam bảo (Phật – Pháp – Tăng).

Nhưng theo nghiên cứu tâm linh của Tamlinh.org thì số 3 ở đây biểu trưng cho tam minh của nhà Phật. Bao gồm:

  • Túc mạng minh: tuệ giác sáng suốt biết rõ các kiếp sống đã qua của mình và của tất cả chúng sinh.
  • Thiên nhãn minh: tuệ giác sáng suốt biết rõ các kiếp sống tương lai của mình và của tất cả chúng sinh diễn biến sinh diệt như thế nào.
  • Lậu tận minh: tuệ giác sáng suốt nhận biết các pháp đoạn trừ phiền não mê lầm của mình và của tất cả chúng sinh để được an lạc, biểu trưng cho sự giải thoát tuyệt đối của cảnh chùa.

Ý nghĩa từng cổng tam quan

Không quan (cửa bên tay phải chúng ta hướng vào chùa):

Không quan có thể hiểu là cửa mà không cửa. Cánh cửa rộng lớn vô cùng vô tận, thu nhiếp tất cả muôn loài muôn vật đến với chánh Pháp của Phật để tìm sự giác ngộ mà không có sự ngăn cách và cản trở. Cánh cửa cũng là ranh giới biểu trưng cho tám vạn bốn ngàn con đường ngoài thế gian khi qua cánh cửa là đi vào con đường “nhất chánh đạo” con đường giải thoát và giác ngộ. Nên các phật tử đi vào lễ Phật nên đi cửa này.

Trung quan (cánh cửa to nhất, nằm ở trung tâm): 

Gọi là cửa Vô Tướng Môn, Vô Tưởng Môn. Biểu thị cho sự hiểu biết tát cả các Pháp đều không, đều vô tướng đạt được tự tại. Cửa giữa chỉ dành cho các bậc cao tăng và vua chúa để tỏ lòng kính trọng.

Giả quan (cửa bên tay trái chúng ta hướng vào chùa):

Sau khi lễ Phật, học đạo chúng ta nhận thấy vạn pháp đều vô thường giả tạm. Có sinh có diệt nên không mong cầu điều gì, nếu không mong cầu thì không tạo tác các nghiệp sanh tử, nếu không tạo nghiệp thì đoạn được luân hồi tự tại. Cửa này dùng cho các tín đồ đi ra sau khi lễ Phật.

Tam quan cũng thiết kế nhằm điều tiết dòng người lưu thông vào chùa một cách thông suốt, không bị tắc nghẽn. xét về mặt thẩm mỹ thì nó cũng rất đẹp.

Tamlinh.org

(Sao chép, chia sẻ vui lòng trích dẫn link từ website. Cám ơn các bạn)