04/06/2021 11:51 View: 8265

Văn Thỉnh Đức ông phò mã Phạm Tướng Quân

Đức ông phò mã Phạm Tướng Quân Phạm Ngũ Lão là một trong sáu vị tướng tài của nhà Trần, có công lớn với đất nước, đã phò tá Đức ông Hưng Đạo Đại Vương ba lần thắng Quân Nguyên Mông. Tuy ông không mang họ Trần nhưng thuộc về Công Đồng Trần Triều (Lục bộ Đức Thánh ông) và luôn được phối tự ở các đền thờ Trần Triều. Vậy Văn Thỉnh Đức ông phò mã Phạm Tướng Quân như thế nào?

pham ngu lao, duc ong tran trieu

Đức ông phò mã Phạm Tướng Quân là ai? 

Phạm Tướng Quân- Phạm Ngũ Lão (chữ Hán: 范五老; 1255–1320) là Tướng nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông là người làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, Hải Dương (nay thuộc huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam). Theo sách Tông phả kỷ yếu tân biên của Phạm Côn Sơn dẫn gia phả họ Phạm, ông là cháu 8 đời của tướng Phạm Hạp thời nhà Đinh.

Ông được Trần Hưng Đạo gả con gái là Quận chúa Anh Nguyên ( Vương cô Đệ nhị). Con gái của Phạm Ngũ Lão là Tĩnh Huệ Công chúa là thứ phi của Vua Anh Tông

Phạm Ngũ Lão đã 3 lần cất quân đi trừng phạt sự xâm chiếm của Quân Ai Lao, hai lần nam chinh đánh thắng quân Chiêm Thành. Ông không chỉ có tài về quân sự, mà còn để lại nhiều bài thơ về chí trai, lòng yêu nước ( Thuật hoài, Viếng Thượng Tướng quốc công Hưng đạo đại vương)

Ngày 1/11/ 1320 Phạm Ngũ Lão mất, hưởng thọ 66 tuổi và được Vua Trần Minh Tông phong là “ Thượng đẳng phúc thần “. Ông được dân làng Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, lập đền thờ ngay trên nền nhà cũ của gia đình ông ( Đền Phù Ủng). Ông còn được phối thờ tại Đền Kiếp Bạc, Chí Linh, Hải Dương.

Đức Thánh Phạm khi về đồng ngài ngự áo đỏ, khăn đỏ, múa chấp kích hoặc giáo xuyên vào đùi hoặc thanh long đâo, ngài về tiễn đàn nhà Trần

Xem thêm: Đền thờ Đức ông Phạm Ngũ Lão: Sắm lễ. văn khấn

Hát văn thỉnh đức ông nhà Trần

Văn Thỉnh Đức ông phò Mã Phạm Ngũ Lão

pham ngu lao, dung ong pho ma

Tán đàn Trần triều

Đời Trần Thị giáng sinh danh tướng

Chí làm trai phải có công danh

Thỉnh mời Điện súy tướng quân

Đồng nhân bái đảo thỉnh ông ngự về .

Vốn xưa chốn Ân thi phố chợ

Sọt ông đan để đựng càn khôn

Đùi kia bị đục máu tuôn là gì

Phạm thị vĩ nhân trần triều nương tướng

Tài kinh luân văn vũ đều tinh

Dũng trí mưu lược hết mình báo quốc

Phá giặc mông nổi tiếng trời nam

Bỗng nghe pháo lệnh nổ đùng

Phục binh kéo tự rừng đông Nội Bàng.

Một bên Ngũ Lão chặn ngang,

Một bên Chế Nghĩa hai đàng xông ra.

Đôi bên đánh giáp lá cà,

Kẻ mong thoát nạn, người chờ lập công.

Thây như núi, máu đầy sông,

Mây tuôn sắc thảm, khói lồng màu tanh

Quân ta càng thắng càng ham,

Thoát Hoan vượt khỏi Nội Bàng thoát thân.

Phía sau Trương Quán hậu quân,

Kịp thời Ngũ Lão theo chân chém liền.

Nội hầu tước vua ban ai được

Phá Ai Lao quân bạo phía nam

Tuy thế địch ầm ầm tiến tới

Voi ngàn thớt dậm đất nam ta

Chúng đi chuyển núi bạt ngàn

Quân dân ta sống muôn vàn điêu linh.

Ngũ Lão phụng mệnh xuất chinh,

Trị đoàn binh tượng lập thành cơ mưu.

Gốc tre truyền lấy cho nhiều,

Chừng năm thước một rải theo chiến hào.

Giao binh trông ngọn cờ đào,

Mỗi người một đoạn nện vào móng voi.

Bị đau voi rống từng hồi,

Cuối cùng chúng phải quắp đuôi chạy dài.

Tù binh chiến phẩm thu hồi,

Quân ta toàn thắng vang lời khải ca.

Ai Lao từ đấy cầu hoà,

Tuân theo cống lệ định là tam niên

" Dâng sớ "

A tấu sớ Thiên Đình ông lên tấu sớ Thiên Đình

Nam Tào Bắc Đẩu Chúa biên rành rành Chúa cho đôi chữ trường sinh

Chữ phú chữ quý, khang ninh thọ trường năm cờ sai trấn năm phương

" Khai quang "

Có lệnh truyền ra Thánh Ông có lệnh truyền ra

Các quan thoải bộ cùng là chư dinh nam ninh non phạt nam thành

Đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi đông thời cửa thiếu cửa đoài .

Nghự lên đồng tử cứu này nhân gian cứu đâu thời đó được an

Cấp sai binh tướng áp lai tĩnh đường A

Se khai quang dung nhan Thập kỳ diệu

Quang minh chiếu Thập phương

Ngã tích tang cúng dàng

Kim phụng hoàng thân cận

Phật Thánh chúa thiên trung vương

Ca lăng tần già Thanh từ bi mẫn chúng sinh

Cố nghiã kim đỉnh lễ...

A án Nhật nguyệt quang minh

Cân đai mũ áo ra uy khám đàn

Phép ông đôi má thu phình

Cổ lên khăn ấn xiên lình ra oai

Vồ đập khảo chân đi than lửa

Chảo dầu sôi đợi sẵn yêu ma

Tay ấn quyết ra uy dấu mặn

Thần phù ra cứu độ dân oan

Huyết linh đồng tử phép ban

Tán mã

Ông về thu nạp mã man

Thuyền binh tượng mã xếp hàng nghe không

Lệnh truyền trên xập công đồng

Tam quân lục bộ nghe ông dẹp đường

Thu mã man về nơi kiếp bạc

Chuyển trần thương ban phúc cho đồng

Quân Thủy quân bộ đôi hàng

Vào khố vào sổ phân về ba quân

"Tán vương cô"

Lòng riêng riêng những hỏi lòng,

Biết ai, ai biết bạn cùng tri âm?

Nhớ khi nghe chuyện phụ thân,

Lại khi xem lúc gia nhân thi tài.

Nhắc đi nhắc lại một lời,

Rằng chàng họ Phạm bậc người tài danh.

Tơ kia là vật vô tình,

Bỗng dưng để vướng vào mình như chơi.

Phải chăng âu cũng duyên trời,

Cao xanh biết có chiều người hay không?

Vì ai mà phải đèo bòng,

Vì ai tháng đợi ngày mong đêm chờ.

Người xa nhưng bóng chẳng mờ,

Đêm đêm luống những vật vờ chiêm bao. “Sớm hôm thơ thẩn ra vào,

Ngày Ngày sáu khắc chẳng khắc nào thảnh thơi

Ai làm cho sợi nhớ thoi,

Cho thuyền xa bến để người nhớ nhau.

Cho tằm ăn rỗi chờ dâu,

Để trầu cánh phượng nhớ cau liên phòng.

Nhớ ai, ai nhớ, nhớ nhung,

Bâng khâng tấc dạ tấc lòng biếng khuây.

Bệnh sao bệnh lạ lùng

Khi đêm mê mẩn, khi ngày thở than

Không ra nhiệt, chẳng ra hàn,

Khôn phân ngoại cảm, khó bàn nội thương.

Nhân duyên đó do trời định sẵn

Đức Thánh Phạm được mối lương duyên

Vương cô dục tú anh linh

Lên duyên tần tấn lên duyên vợ chồng

Đệ tử con dâng bài văn tấu

Ngự đồng nhân tá khẩu thông truyền

Trần Triều là cửa anh linh

Chúc cho chúng tải khang ninh thọ trường. 

Tổng hợp