04/06/2021 11:35 View: 25190

Chấm lính bắt đồng là gì

Trước đây mọi người thường cho rằng căn quả là do bị chấm đồng bắt lính, nhưng thực ra không phải như vậy. Vậy chấm đồng bắt lính thực chất là gì? Có giải thích theo khoa học được không? Nhìn về góc độ tâm linh, việc căn quả và chấm lính bắt đồng nên hiểu thế nào cho đúng?

can qua, hau dong, cham linh bat dong, hau thanh

Theo nghiên cứu của một số nhà khoa học chuyên sâu về tâm linh cho biết:

Những người được phụng sự nhà thánh là do gia tiên đề cử, mỗi dòng họ có một bà cô tổ lo tấu đối thiên đình.

Mỗi một người khi đầu thai đã có số kiếp định sẵn sẽ kết hôn với ai, họ được chọn từ trong tiền kiếp là kiếp này người đó phải lo cho việc tâm linh của nhà chồng ( hoặc vợ) và của nhà người đó, vì vậy việc kết hôn ở kiếp này là duyên nợ, nên khi hai vợ chồng mâu thuẫn mà không bỏ được là do gia tiên níu giữ, bà cô tổ sẽ giám sát người con dâu, con gái hay con rể, con trai này.

Và nếu ai đã có căn hầu thì không bao giờ thoát, có khất thì kiếp sau vẫn phải ra hầu.

Việc ra hầu Thánh theo góc độ tâm linh

Việc ra hầu, xét về khía cạnh tâm linh thì có mấy trường hợp:

Có trường hợp chỉ phải trình chứ không hầu, có trường hợp trình và hầu. Nếu sát căn thờ, thì chỉ hầu cha mẹ qua loa, chủ yếu là phụng sự, và mỗi lần hầu thì lại 1 lần phải lễ cả 4 họ, nhất là tứ tiết nhị kỳ, vô hình chung, gia tiên thông qua việc con cháu mình hầu sẽ được hưởng phần lợi lạc. Cứ hầu là phải lễ gia tiên, không thể khác. Đầu tiên chả ai biết gì, sau cứ thông thạo việc lễ bái, là sao, là do cắt cử, được để tâm.

Thứ hai, nếu người đó có căn tu, vì kiếp trước làm nhiều điều lỗi đạo với cha mẹ để, sai quấy với anh em, hay làm điều thất đức, kiếp này, phải tụng kinh gõ mõ, tự sửa lấy bản thân, tu tâm tích đức trả nợ cho kiếp trước.

Thứ ba, nếu người đó có căn cứu người, tự nhiên sẽ được độ cho hành pháp, làm pháp sư. Vì tiền kiếp người đó hại người ,kiếp này phải cứu

Thứ tư, người đó tự nhiên biết xem bói, làm thầy thiên hạ, do kiếp trước người đó được trời phật thương, kiếp này cứu dân độ thế.

Nếu kiếp trước, người đó là tiên nữ, kiếp này hầu thánh, danh diện, đẹp tốt, tiếng tăm.

Nếu kiếp trước, người đó tu đủ, nhưng được cắt cử thì kiếp này người đó phải phụng mệnh, vừa hầu thánh giỏi, vừa biết xem bói gọi hồn, làm thầy thiên hạ, lại biết kinh doanh, vang danh thiên hạ. Lo xong việc thánh, lẫn việc gia tiên, họ về thượng giới.

Chung quy lại, gia tiên có con cháu hầu thánh đều có lợi lạc, nên càng muốn con cháu mình lo việc thánh để hưởng phước, nhiều thanh đồng sau khi nhất tâm phụng sự cha mẹ đã lập đàn cầu siêu cứu 8 họ thoát ngục. Vì vậy gia tiên thương lắm, lại càng muốn con cháu mình làm. Nếu đã được gia tiên chọn thì dù có trả nợ 4 phủ thì vẫn phải nợ gia tiên.

Việc hầu Thánh, hầu đồng giải thích theo góc độ khoa học:

Đó là về tâm linh, còn về khía cạnh khoa học, do người đó được cắt cử, năng lượng của họ cao hơn người phàm, do bề trên cho họ hấp thụ năng lương liên tục một cách rất tự nhiên, nên người đó rất nhạy cảm, thông minh và có giác quan tốt. Nhưng năng lượng đó không được dùng vào việc gì, tích tụ lại sẽ bị dồn ứ, không ra hầu Thánh thì không sao giải quyết việc tích tụ đó, lâu dần thần kinh bị vón lại, nôm na là bị tích tụ năng lượng, gây ra hiện tượng đau đầu, chóng mặt tiền đình, ốm giả vờ.

Khi hầu xong, giải thoát năng lượng xong sẽ tự khỏi liền.Thần thánh sẽ gia hộ cho thanh đồng, ban cho họ phương tiện, gia tiên chỉ đường dẫn lối, khiến họ thông minh sáng láng, họ sẽ nghĩ ra rất nhiều phương án làm ăn kinh tế, đúng hướng mà không bế tắc, nên tài lộc tăng tiến. Chứ không phải là nay hầu mà tự nhiên mai sẽ giầu vì trúng đề đâu.

Cha mẹ, gia tiên đã cắt đặt thì lại để tâm và ban cho phương tiện để mà làm tốt nhiệm vụ. Còn nếu không hầu, họ sẽ bị luẩn quẩn, ốm giả vờ, vật vờ như ma làm, đầu óc căng thẳng thì nghĩ mãi cũng không ra phương án phải làm gì.

Tamlinh.org (Tổng hợp)