04/06/2021 11:40 View: 760

Hầu đồng và những điều thú vị không phải ai cũng biết

Hiện nay hầu đồng có 2 dạng.1 là nợ và 2 là duyên. Nhưng hiện nay chúng ta đang hầm bà lằng cả 2 loại và trong đội ngũ hiện nay chúng ta không phân biệt được ai làm việc do nợ và ai làm việc do duyên.


Nếu là Nợ trước duyên sau : người này càng lấy tiền càng chết, vì người đó đang cố lập công để chuộc tội mà lại nghĩ là Thánh cho ăn lộc thì cái nợ chồng nợ chất nó rất nhiều.
Còn là duyên đứng trước nợ sau thì thông thường con người ấy có cốt cách ta nhận ra ngay. tuy nhiên cũng có những thầy nhìn đã thấy phàm phu tục tử rồi .......
Những người nợ to, ngồi đồng chưa xong nên phải lập điện tại nhà để mà tu thân dưỡng tính chứ người không có sứ mệnh cứu nhân độ thế.
sự khác nhau giữa 2 người này là người có Nợ khi lập điện sẽ không có dấu ấn của trời đất, còn người có sứ mệnh thì có dấu ấn của trời đất.
Người không có sứ mệnh thì khi kêu cầu thì các Thánh không có giáng xuống bản điện và vì vậy bản điện không có linh , còn điện có Thánh giáng thì chỉ cần đánh 1 tiếng chuông ,thần bản điện phải rước các Ngài về ngự để xem chúng sinh nó kêu cầu cái gì, phải rõ ràng như vậy, không thể hầm bà lằng được.
Làm việc tâm linh cần nắm nguyên tắc ,đã làm việc âm thì phải lấy lộc âm, tức là phải lấy đức, phải lấy lòng tin và phải làm cho mọi người sáng đạo, để làm việc âm thì phải làm gương sáng cho trăm họ soi theo. Cho nên thầy đi với gái là làm ô danh ,thầy đi cờ bạc rượu chè, thầy ngoa ngôn, lộng ngôn, thầy ham tiền tài ...... cũng làm ô danh việc Thánh.
cho nên người làm việc đạo không chỉ sáng cái Tâm mà còn phải là người tiên phong gương mẫu, đầu biết nghĩ mồm biết phán và tay phải làm, chứ thầy chỉ biết phán thôi cũng là phạm đạo .Nếu dẫn bách gia lạc trăm họ đi lạc đạo là phạm tội lớn, còn dẫn đi đúng đạo thì sẽ được công đức.
Tiếp theo là vấn đề thực hành tâm linh sai cơ bản về phương pháp, đồng đua, đồng chen, đồng giả vờ ..... chưa dám nói đến đồng lừa đồng bịp.... tại sao họ lừa được - vì chúng ta không hiểu lại thích biết và người ta đánh trúng cái tâm tham là : ra hầu đồng là hết hạn - ra đồng là có lộc - ra đồng là hanh thông ..... cho nên chúng ta đã lơ ngơ lại gặp người tư vấn như thế ,tất cả chỉ là khai thác tâm tham của chúng ta và phá vỡ 3 chữ Tiên học lễ mà cha ông để lại.
Người có cấu trúc đến mức nào thì phải chọn phương pháp hầu bóng phù hợp - có 5 cấp độ hầu bóng.
1 - đội bát nhang
2 - tiễn căn
3 - Ngồi đồng
4 - Lập điện
5 - ra chùa ở - vì căn mệnh cao quá không thể ở nhà

LẬP ĐỀN LẬP PHỦ CÓ 2 LÝ DO.

1 - nếu bạn là người có sứ mệnh phải thực hành tâm linh ,có duyên cứu thế thì bạn phải lập đền lập phủ để bạn tu luyện, để trăm họ tới tác bạch nghiệp lực - để đi bạn trình - về bạn tạ.
Kể cả khi bạn chữa bệnh không dùng thuốc ,tức là chữa bệnh tâm linh thì trước khi đi bạn cũng phải khấn - đại loại như sau :
Con lạy trời,lạy phật, lạy thánh thần nước nam, con được các ngài ban cho một sứ mệnh chữa bệnh không dùng thuốc, nay con xin đến nhà 3 bệnh nhân, trong 3 người này có 2 người cũ và 1 người mới (tên ,tuổi, địa chỉ ....). Nếu đây là nhân duyên Trời sắp xếp ,con có sứ mệnh phải trợ duyên cho gia chủ này thì con xin các cụ cho phép con được thực hành tâm linh, cầu mong làm sao cho người ta hợp mệnh con, âm phúc nhà người ta lớn, duyên lành từ tiền kiếp lớn để con gặp người ta con hợp và con đặt tay vào giài nghiệp khỏi được bệnh ...."
Chứ không phải thích đi là đi , thích về là về, cho nên chúng ta thờ phụng tại gia với những người có chức năng thực hành tâm linh là phải - đi phải trình về phải tạ.
2 - Những người nợ to, ngồi đồng chưa xong nên phải lập điện để tu thân dưỡng tính, những người này không có sứ mệnh cứu nhân độ thế, những người không có sứ mệnh thì khi lập bản điện sẽ không có dấu ấn của trời đất ,bởi họ lập điện là để trả nợ Thánh mà thôi.
Chúng ta bây giờ không phân loại được, nó giống như ngồi đồng nhá khi ta lên đồng ,lên giá ông Hoàng Bảy ,thế là ta thấy 1 cậu sẽ khấn :
"Con lạy ngài, con lạy ông , ông về truy xét âm dương, ông soi cho con làm sao con mất ngủ ....."
Nếu là người có duyên cứu thế, thì lập tức ông nói luôn (vd):
Nhà có cái gò, về mà tạ gò.
Nhưng ngược lại vào cô này, cô không có duyên cứu thế nên cô không biết, ko biết nhưng muốn nổ nên phán lung tung, thông tin không chính xác vì cô không có sứ mệnh, cô chỉ hầu cho yên bản mệnh, cho cân bằng về mặt âm dương.
Nhưng bây giờ thì hầm bà lằng hết cả ,cứ thấy hầu bóng thì nhảy vào xin lộc. Phải là người có sứ mệnh dẫn đường chỉ lối, nhắc nhở tâm linh thì ông Hoàng Bảy về quăng vào ai là nhắc người đó có " cấu trúc kì lạ, con phải lễ ,mệnh này phải lễ ...". Chứ không phải thầy muốn cô này cùng cạ, con này cùng phe nên ném keng 1 cái đài rồi phán để cho nó phải đi hầu với mình, cho nó có bầu có bạn. Đây là dùng ý thức, mà dùng ý thức như vậy là phạm tội trời, nghĩa là thân phàm mà giả danh Thánh để bức hại người - Nguy hiểm vô cùng . Nhưng bây giờ thì loạn cào cào và thường như vậy, nên khi hầu đồng tâm phải vô thức, mắt phải nhắm ,tay muốn buông chỗ nào thì tùy, dùng vô thức và cấm dùng ý thức .
-
Người ra hầu không phải lúc nào cũng phải hầu (trừ những người có cấu trúc đặc biệt) ví dụ không ra là ốm - ko ra là điên, vì phương pháp hầu là khai mở huyệt đạo ,đón nguồn năng lượng của các Ngài về khi huyệt mở, bình thường huyệt mở nhỏ .........

.Người ra đồng, không có nghĩa năm nào cũng phải hầu ( trừ những người có cấu trúc cá biệt ). Chẳng hạn không hầu là ốm, vì phương pháp hầu là huyệt mở. Khi bắt đầu vào lễ là thầy đóng nguồn năng lượng của các cụ về và khi huyệt mở, bình thường huyệt mở nhỏ nhưng khi hầu, nhờ cung đàn tiếng hát, tay quỳnh, tay quế thì khi phủ khăn huyệt sẽ mở ra lớn hơn rất nhiều, có thể gấp đôi, gấp ba…. Để bạn gánh được năng lượng các ngài vào.
Bên Thần quyền người ta gọi là đắc khí thế, bên mình gọi là cộng hưởng. Dù anh có bướng đến đâu chăng nữa anh vẫn bị vít cổ xuống và bị đảo, anh có dùng toàn bộ ý thức của anh để cưỡng lại nhưng không thể cưỡng lại được vì sức mạnh vô hình kinh khủng lắm.

Sau đó ngài cho tung khăn là tung, đó là những người sát căn hay là cấu trúc cá biệt, không làm vỡ đầu, không làm trăm chứng hiểm nghèo, đủ các loại bệnh và có thể bị điên……

Ngược lại những người không sát căn mấy, nhưng có căn cơ thì có thể tùy. Năm nào mình thấy sao nặng hoặc sao tỏa sáng thì xin hầu. Tức là: một là thịnh, hai là suy thì hầu. Hầu để làm gì ? để một lần nữa cho Cha biết mặt, Mẹ biết tên, một lần nữa cho con trở về với người mẹ Thiên Nhiên, tắm mình trong nguồn năng lượng ấy.
Con xin người: Phúc con đây, căn quả con đây, duyên nhà con đây và năm nay có chướng xin ngài nhận mặt phê tên, trên cơ sở phúc, đức, nhân quả nhà con đây xin các Ngài giải cho con 1,2,3,4,5,6,7 phần để con gánh qua lao 1,2 phần. Cho nên quyền là quyền Trời, phép là phép Thánh.

Ngược lại, con lạy Ngài, trước khi vào đàn lễ con dập đầu phủ phục con sám hối: từ trước tới nay con đi buôn con toàn buôn sữa lậu, sữa giả, con xin nhận khuyết điểm và từ nay con đã ngộ được ra. Giờ con mới ngộ được đạo, buôn phải buôn thật, bán phải bán thật. Con xin các ngài từ nay con thề trước nhà Ngài con không buôn hàng giả....
Thế là trước khi lễ và sau khi lễ tâm mình phải đổi khác thì nghiệp mới chuyển được, không đổi tính không hay mà cứ đòi xin chuyển nghiệp thì cái chuyện này xin thưa là không có.
 

THÁNH DẠY VỀ CHỮ TÂM
(CÓ TÂM THÌ LÀM VIỆC MỚI LINH = TÂM LINH)

- Khi nhìn được giá trị chân chính của việc làm Tâm linh thì chúng ta sẽ không phải lăn tăn suy nghĩ điều chi, vì chính các Ngài mới là nơi Hoàn mỹ. Nếu ta không cảm nhận được điều này thì ta sẽ thấy trời không công bằng với ta,ông trời nghiêm khắc với ta và dường như ông trời đang bỏ rơi ta.
Khi làm việc về Tâm linh thì việc đầu tiên khi thực nghiệm giúp người là phải cung cấp thông tin đúng nhất có thể, tức là mình giúp người ta thì mình phải có trách nhiệm về những thông tin mình đưa ra và cái thông tin đó nó phải đúng, và đó chính là những viên gạch đầu tiên để mình xây cái tháp đạo của cuộc đời mình, nếu thông tin nó sai thì ta có quyền dừng 1 bước để nghiền ngẫm, suy nghĩ, tầm đạo và trau dồi học hỏi. Bởi vì thế giới tâm linh nó huyền vi vô cùng, không ai dám vỗ ngực biết hết được mọi thứ và việc học hỏi là việc rất cần thiết.
CON LÀM ĐÚNG HAY LÀM SAI NHƯNG KHI CON ĐỨNG TRƯỚC 1 NGƯỜI CON TOÀN TÂM TOÀN Ý GIÚP NGƯỜI TA THÌ CHÚNG TA GHI CÔNG - CÒN CON GIÚP NGƯỜI THEO NGHĨA BỐ THÍ - BAN PHÁT VÀ TRỊCH THƯỢNG THÌ TA GHI TỘI - CÒN ĐÚNG HAY SAI THÌ 30% PHỤ THUỘC VÀO GIA CHỦ DUYÊN HAY CHƯỚNG - NẾU CHƯỚNG NHIỀU THÌ NGƯỜI LÀM TÂM LINH SẼ ĐỌC SAI - NHIỀU DUYÊN THÌ NGƯỜI LÀM TÂM LINH SẼ ĐỌC ĐÚNG - CÁI ĐÓ NÓ PHỤ THUỘC VÀO HÀNG NGÀN VẠN YẾU TỐ XUNG QUANH .
- NHƯNG VỚI NGƯỜI LÀM TÂM LINH THÌ CHỈ CÓ 1 CHỮ MÀ THÔI - ĐÓ LÀ PHẢI TÂM HUYẾT - PHẢI CHÂN TÌNH - CÒN SƠ MƠ CHỂNH MẢNG THÌ BỊ GHI TỘI.

Cho nên đây là kinh nghiệm, nhưng bây giờ thì loạn cào cào, các thầy bà có chút khả năng soi căn xem bói (dù trật nhiều hơn trúng) cũng đều cố chèo kéo con nhang đệ tử về bản điện để kiếm chút tiền giọt dầu - RẤT NGUY HIỂM.
tất cả những điều tôi tư vấn với các bạn đều xuất phát từ sự mong muốn giúp các bạn chọn ra 1 con đường đúng với cơ trời, phật mệnh, giúp bạn liễu ngộ được cái huyền cơ trong tâm linh .... trợ duyên cho bạn hoàn thành cái thiện duyên và thiện nghiệp của bạn. và giờ đây tôi chỉ có thể nói 1 điều với bạn :
- cơ trời đang xoay chuyển, và sự lựa chọn tâm linh là sự lựa chọn những người có học, việc này không thể lấy những người không có trí tuệ.
Những ai coi thường điều này và lợi dụng lòng tin của bá tánh để cố gắng vơ vét chút lộc rơi vãi cho bản thân thì cái tội và cái nghiệp của họ tôi e rằng, đời con cháu trả cũng chưa hết.
Nên làm việc tâm linh - cần lắm 1 cái Tâm

Tamlinh.org (tổng hợp)