04/06/2021 11:41 View: 3624

Bị ma nhập khi niệm Phật?

Tại sao lúc mới học Phật lại có rất nhiều cảm ứng như nhìn thấy hào quang, ngửi được mùi hương lạ. Còn bây giờ sau nhiều năm học Phật mà một lần cảm ứng cũng không có? Vậy nhìn thấy Phật có phải là ta đã được chứng quả? Hay chỉ là tà ma nhập?

hoa thuong tinh khong, tung kinh phat

Người niệm Phật có người ở trong mộng nhìn thấy A Di Đà Phật rất nhiều, mà người ở trong Định thấy Phật cũng không ít. Khi ở trong Niệm Phật Đường lúc chỉ tịnh cũng có người nhìn thấy Phật, thấy hoa sen, thấy Thế Giới Tây Phương Cực Lạc. Có cái tình hình này sau khi vừa nhìn thấy liền cho rằng:

"Ồ! Vậy là mình ghê gớm rồi, ta niệm Phật đã đạt đến công phu nhìn thấy Phật rồi, những người khác đều không nhìn thấy, vậy ta cao siêu hơn mọi người quá nhiều rồi".

Vậy thì bạn tiêu rồi. Đã bị ma nhập rồi. Đây cũng là một trong 4 chướng ngại phổ biến nhất của người tụng kinh Phật hàng ngày. 

Xem thêm: Những chướng ngại khi niệm Phật ai cũng nên biết

Vậy phải như thế nào mới đúng? Chúng ta khi gặp những cảnh giới này, phải làm cho được thấy như không thấy, và càng không thể lấy đó làm đề tài đi khoe khoang khắp nơi, thì đây đích thật là cảnh giới tốt, là đúng rồi. Còn nếu như sau khi bạn thấy rồi, thường xuyên rêu rao khoe khoang ở bên ngoài, thì cảnh giới mà bạn thấy đó liền biến thành cảnh giới ma.

Người thời nay tu học luôn không giữ được bình tĩnh, khi gặp được cảnh giới dù rất nhỏ cũng liền đi khoe khoang khắp nơi, luôn cho rằng mình rất tài giỏi, đây là cái khuyết điểm lớn nhất của người mới tu học. Cho nên Phật, Bồ Tát sẽ không tiếp tục thị hiện cảnh giới cho bạn xem. Vì sao vậy? Vì bạn không có kín miệng được, nhất định phải làm cho được sóng to gió lớn thì mới chịu.

Sở dĩ Phật, Bồ Tát thị hiện cảnh giới cho bạn xem là nhằm để tăng trưởng Tín tâm của bạn, để bạn biết được vãng sanh Cực Lạc nhất định có phần nắm chắc, là cái dụng ý này. Chứ không phải bảo bạn đi khoe khoang khắp nơi. Trước đây có 1 đồng tu đến hỏi tôi:

" Lúc tôi mới học Phật, trong 1 năm có cảm ứng rất nhiều như nhìn thấy hào quang, ngửi thấy mùi thơm rất lạ. Còn hiện nay học Phật đã học mười mấy năm rồi, mà 1 lần cảm ứng cũng không có nữa. Vậy có phải công phu của tôi đã thoái chuyển rồi không?"

Tôi liền trả lời ông rằng:

" Cũng giống như trên Kinh Kim Cang nói vậy, cũng là phải, cũng là không phải. Cũng là phải là như thế nào? Nếu như bản thân ông đã niệm Phật mười mấy năm rồi mà mấy năm gần đây niệm Phật vẫn là một mặt niệm Phật, một mặt vẫn khởi vọng tưởng, thế thì một chút cũng không sai ông đã hoàn toàn thoái chuyển rồi. Còn tại sao lại nói cũng là không phải vậy? Nếu như ông nhiều năm gần đây dụng công rất đắc lực, quả thật phiền não đã nhẹ đi, trí huệ đã tăng trưởng, thế thì không phải thoái chuyển. Sở dĩ lúc ông mới học thường hay có các loại cảm ứng này là vì để tăng trưởng Tín tâm của ông. Nay Tín tâm ông đã có rồi thì không được tái hiện lại, bởi vì tái hiện lại thì cảnh giới liền biến thành ma ngay. Đâu có đạo lý nào thường xuyên thấy được chứ. Vậy cảnh giới tái hiện lại vào lúc nào? Lúc lâm chung tiếp dẫn, cảm ứng nhất định sẽ hiện tiền. Còn bình thường sẽ không đến làm quấy nhiễu thanh tịnh tâm của ông. Cho nên, có được cảm ứng hay không cũng chớ nên chấp trước vào nó".

Hiện nay có rất nhiều nơi xuất hiện hào quang, mọi người ùn ùn kéo đến để chụp hình, để ghi âm rồi đi khắp nơi khoe khoang. Điều này thật không tốt chút nào cả. Vì sao? Phật pháp là dạy tu tâm thanh tịnh, chẳng phải dạy thần thông cảm ứng. Thần thông cảm ứng quyết chẳng phải là chuyện tốt, cho nên Phật pháp tuyệt đối không dùng thần thông cảm ứng để mà làm Phật sự. Chúng ta đối với cái vấn đề này cần phải ghi nhớ cho kỹ, để chính mình có thể tránh khỏi ma chướng trên con đường tu học.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

HT. TỊNH KHÔNG.