04/06/2021 11:51 View: 9220

Danh sách các ngày Tiệc Tứ Phủ trong tháng 11

Tháng 11 âm lịch ngoài tiệc quan Giám Sát Đệ Nhị thì còn rất nhiều ngày tiệc mà các thanh đồng không thể nào quên. Hãy cùng Tamlinh.org điểm lại danh sách các ngày đại tiệc tứ phủ THÁNG 11 - Tháng tiệc quan giám sát hàng năm. 

Dai tiec tu phu thang 11

Tranh Tứ Phủ Vạn Linh.

Màu nước trên lụa, 100x150cm. Tác giả: Phạm Ngọc Hiên

THÁNG 11, THÁNG TIỆC QUAN GIÁM SÁT

Tháng tiệc quan giám sát có thể gọi là quan tuần tra giám sát hay gọi quan thanh tra giám sát đều được. Trong ngũ vị tôn ông, Ngài là vị quan được hầu giá quan đệ nhất. Được vua cha giao cho quyền giám sát mọi công việc trong tứ phủ kể cả các việc to nhỏ, việc ghi chép những việc làm của các vị thánh, của các thanh đồng, đạo quan con nhang đệ tử....các việc về lập đền, lập đàn, làm lễ... rồi ghi chép lại về tấu với vua cha. Ngài cũng là người phê chuẩn trong việc dâng tấu sớ, cho lệnh giám sát việc đi lại trên đường để dẹp âm dẹp dương, dẹp đường dẹp chợ cho đi tuổi về tốt.

Tháng 11 cũng là một tháng lẻ trong năm cũng là tiệc của ngài quan giám sát, cho nên thường người ta rất hạn chế làm lễ  lớn ở tháng này chẳng hạn như việc mở phủ, nếu có làm thì cũng xin khất cha khất mẹ để sang tháng sau cũng được vì tránh một số bạn có thể rơi vào lỗi đồng, khê đồng... thì đều bị ngài ghi chép lại. Còn việc hầu dâng, hầu lễ tiệc ngài thì vẫn diễn ra bình thường. 

Ông về tâu đối - chép biên rõ ràng, độ cho tín chủ bình an. A di Đà phật

CÁC NGÀY ĐẠI TIỆC TỨ PHỦ TRONG THÁNG 11 HÀNG NĂM

  • + Ngày 01/11(có nơi ghi 10/11): Tiệc Phạm Ngũ Lão.
  • + Ngày 02/11: Tiệc Quan Lớn Đệ Nhị (Quan Thanh Tra Giám Sát - Đền Đồi Ngang);
  • + Ngày 02/11: Tiệc Chầu Đệ Nhị;
  • + Ngày 06/11: Tiệc Đản Nhật Vua Cha Nhạc Phủ Tản Viên Sơn Thánh;
  • + Ngày 10/11: Tiệc Chầu Mười Mỏ Ba ( Tiệc Chầu Mười Đồng Mỏ)
  • + Ngày 10/11: Tiệc Cô Mười Mỏ Ba (Tiệc Cô Mười Đồng Mỏ)
  • + Ngày 11/11: Tiệc Quan Lớn Đệ Nhị ( Tiệc đản nhật Quan lớn Thanh Tra Giám Sát);

Quan giám sát Đệ Nhị là ai? 

Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn. Hay còn gọi là Quan Đệ Nhị Giám Sát  ( Có một số người gọi là Quan Thanh Tra Giám Sát). Quan lớn vốn là con trai thứ hai của Vua Cha Bát Hải Động Đình. Ông theo lệnh Vua Cha, hạ phàm đầu thai vào Hoàng Cung (có sách nói là ông hạ phàm ngày mồng ba tháng mười một năm Ất Dậu vào một nhà quý tộc) ngày mồng mười tháng mười một năm Bính Dần, ông là người văn võ toàn tài, thông minh chính trực, được khắp muôn nơi ngưỡng mộ, các vương tôn công tử đều thuận tình đến làm học trò. Đến khi về chầu Thiên Đình, ông lại được giao quyền giám sát quản cai Sơn Lâm, Thượng Ngàn, ông giáng thế ban phúc cho dân, khi dân chúng bị hạn hán, cầu đảo ông thì lập tức có mưa thuận gió hòa.

Quan Đệ Nhị là một trong ba vị quan lớn rất hay ngự về đồng (kể cả trong những ngày tiệc vui). Khi ngự đồng, ông mặc áo xanh ( xanh la hay xanh lá cây) thêu rồng, hổ phù; làm lễ tấu hương, khai quang, chứng sớ và múa kiếm (cách hầu Quan Giám Sát thì có nơi múa đôi kiếm, có nơi múa một kiếm, có nơi lại múa một kiếm một cờ). Cũng như Quan Đệ Nhất, khi khai đàn mở phủ, người ta thỉnh Quan Đệ Nhị về chứng đàn Nhạc Phủ (Thượng Ngàn: đàn mã đều màu xanh). Ngoài ra vào những dịp đại lễ (như mở phủ khai đàn, tạ phủ...), trước ngày làm lễ, người ta thường thỉnh Quan Đệ Nhị về thanh tra giám sát đàn mã đền phủ. Quan Giám Sát được thờ ở hai nơi chính là: Đền Quan Giám ở trên huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (là nơi quan trấn giữ miền Sơn Lâm) và Đền Quan ở Phố Cát, Thanh Hóa (là nơi quan giáng hạ dạo chơi) và ngày tiệc chính của ông là ngày 10/11 âm lịch (là ngày hạ phàm của quan).

Vì vậy trong khi quan ngự văn có hát rằng:

“Nhác trông lên tòa vàng san sát
Không đâu bằng Phố Cát, Đồi Ngang ”

VĂN KHẤN TỨ PHỦ KHI ĐI LỄ THÁNG 11

Đối với mọi người đi lễ các đền phủ trong tháng 11 Âm lịch nên khấn ngắn gọn như sau:

Nam mô a di đà phật ( 3 lần )

Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy chư phật mười phương, mười phương chư phật.
Con lạy toàn thể chư phật, chư tiên, chư thánh.
Con lạy: ...........( tên thánh chủ bản đền. Ví dụ, đến đền Cô Bơ ta khấn: Con lạy Cô Bơ tối linh)

Đệ tử con tên là:............. tuổi:..........
Ngụ tại:.................................

Hôm nay là ngày...., Chúng con đến đây có chút hương hoa, phẩm quả, lễ mặn (chú ý dâng gì thì kêu đó nghe - không có lễ mặn mà kêu lễ mặn là phải tội đó, nên nhớ không bày lễ mặn ở cúng Phật) xin dâng lên các chư tiên, chư thánh để cảm tạ ơn đức của các ngài đã phù hộ độ trì cho chúng con suốt thời gian qua. Vừa qua, được sự lưu tâm độ trì của các ngài mà công việc (Nếu đã xin việc gì cụ thể mà thành công thì xin trình bày ) của con đã hanh thông vẹn tròn. Chúng con xin được cảm tạ và lễ tạ tất cả các Ngài.

Hôm nay, chúng con tới đây với tất cả lòng thành kính xin các ngài phù hộ độ trì cho con các việc sau: ( Nêu cụ thể các việc cần xin, các khó khăn có thể gặp phải và có thể cả hướng định giải quyết ra sao).

Một lần nữa, thay mặt gia chung chúng con, con xin các ngài giang tay cứu giúp cho chúng con. Chúng con xin đa tạ ...( tên vị thánh bản đền) và toàn thể các chư tiên, chư thánh.

Nam mô a di đà phật (3 lần).

 ------ HẾT -------