23/07/2021 19:01 View: 1462

NHÀ THÁNH sẽ cho ĐỒNG NHÂN những gì?

Người đồng nhân đã nhập đạo phụng sự cha mẹ hầu hạ là để trả nghiệp cũng là đang gieo nhân cho mình. Vậy nhà Thánh ban cho các đồng nhân tín tâm những gì?

den Mau

Người đồng nhân đã nhập đạo phụng sự cha mẹ hầu hạ là để trả nghiệp cũng là đang gieo nhân cho mình.

Nếu mang hết cái thân tâm để phụng sự nhà Thánh, vô tư thành kính dâng hiến với cửa Thánh sẽ được các Thánh thương.

Nhà thánh thì có lấy không của ai cái gì bao giờ ? Vậy nhà Thánh ban cho các đồng nhân tín tâm những gì?

Đó là chữ "PHÙ". 

Ai có căn ra mở phủ cũng muốn được Thánh cho ăn lộc. Chữ Phù tưởng là dễ nhưng lại là chữ cần tu đầu tiên.

Người thực sự có căn quả là một người có tâm hướng đạo giữ trọn vẹn để cho đúng với hai từ đồng cốt.

Lộc: Nhà Thánh ra ân cái dị năng cho các đồng nhân

Người có căn thực sự, có tín tâm đều được Thánh ra ân cái dị năng. Thánh ban cho từng người có nhiều hay ít, hay khác nhau cũng bởi do căn duyên đã khởi.

  • + Kẻ ăn lộc sát căn thượng Thiên thì thường cúng lễ, kêu thay lạy đỡ cầu cho người.
  • + Kẻ ăn lộc sát căn thượng ngàn thì soi ra bói thấy; kẻ thì chuyên soi vận hạn, kẻ chuyên soi công danh, gọi hồn bắt bóng, căn mệnh nhân duyên, ma tà quỷ quái, chữa bệnh...
  • + Kẻ ăn lộc sát căn khâm sai địa phủ chuyên soi đất cát, vong tà, âm phần mồ mả. Thậm chí nhìn và nói chuyện được vong ma hay giao thiệp được với quỷ Thần, chữa bệnh...
  • + Kẻ ăn lộc sát căn thủy phủ chuyên chữa bệnh âm và bệnh về thần hồn, giải hạn...
  • + Kẻ kiêm chi đôi nước (nhà Trần) làm pháp, trừ tà sát quỷ...
  • + Kẻ hợp căn thượng thoải hoặc địa thoải, có thể được Thánh Ân cho ăn lộc vài loại năng lực một thân...

Hoặc có những lộc mà Nhà Thánh phù trì vào dạng đặc biệt như khai tâm mở trí trong học hành, buôn bán kinh doanh, công danh, làm đẹp, ca hát. Mặc dù, có thể trước đó họ không giỏi và mạnh về mặt này.

Đôi khi có người cũng được thừa hưởng thêm một chút bóng ảnh Thánh, xinh đẹp tốt tươi hơn, đắc nhân duyên hơn, được người thương kẻ quý, được người kính kẻ trọng...

Lộc Thánh: Khuông phù phần âm - phần dương 

Thánh ân khuông phù cho gia đình con cái đồng nhân tu tập tốt được mạnh khỏe bình an, ban lộc sức khỏe, con cái, gia tăng tuổi thọ, phù trợ cho tai qua nhiều hạn ách, dẫn chỉ và bảo hộ cho phần âm (gia tiên - oan gia, vong hữu duyên hữu nợ ...) của đồng nhân cùng tu tập, để "Âm siêu dương thái - Âm dương song hành".

Thánh ân luôn hướng con người chân - thiện - mỹ hơn, đến vui tươi, hạnh phúc...

Đồng Thầy: Tu sao cho đắc chữ PHÙ

Những thầy chỉnh chu khi mở phủ cho tân đồng luôn uốn nắn dạy bảo tân đồng những việc lề lối phụng sự hầu hạ sao cho phải phép, sao không lỗi đồng lỗi đạo.

Ngoài ra họ còn dậy bảo để đồng con giữ mình tu cho đắc chữ PHÙ, sao cho không bao giờ để Thánh tước đoạt lại chữ "Phù" này. 

Đó là tu đạo Thánh ta, con đường tu luôn cần có sự “PHÙ” của chư Thánh Thần.

Tự Tuệ Trần