Bổn phận của người tu sĩ tại gia

Có nhiều vị Bồ Tát tại gia hỏi về những việc tu tại gia làm sao cho phải đạo mà không phạm cấm giới cũng không bị rơi vào tâm thái cực đoan ạ.

bon phan cua nguoi cu si tai gia, tu tai gia, tu tap tai nha

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT.

Kính bạch chư Bồ Tát đồng tu! N cũng là kẻ phàm tục như bao người khác, cũng đã từng phạm rất nhiều lỗi lầm trong quá trình tu tập, nhưng mỗi khi nhận được sự nhắc nhở từ các bậc thiện tri thức thì N đều mạnh mẽ sửa đổi, mạnh mẽ buông xuống. 

"Mạnh mẽ quyết chí tu sửa giống như ngài trưởng lão A Na Luật khi xưa chỉ một lần bị Phật quở trách vì tội ngủ gật trong lúc Phật giảng kinh, khi nghe Phật quở trách xong thì ngài Tu Bồ Đề liền chí thành sám hối và quyết chí tu sửa, ngài nguyện từ đó về sau ngài sẽ không bao giờ ngủ nữa". 

Thế thì chúng ta đã nhận ra lỗi lầm của mình thì cũng phải mạnh mẽ tu sửa và mạnh mẽ buông xuống lỗi lầm như ngài trưởng lão A Na Luật vậy đó. Và Trong bốn năm qua mỗi khi được các bậc thiện tri thức quở trách nhắc nhở, N đều mạnh mẽ buông xuống và nguyện mạnh mẽ tu sửa như ngài A Na Luật vậy.

Ngày hôm nay, cùng chư vị Bồ Tát đồng tu, N nguyện mang những điều đã và đang thực hành được ra chia sẻ giúp chư vị tham khảo thêm ạ.

1. Giữ gìn 5 giới

Là người tại gia đã quy y Tam Bảo thì trước nhất phải giữ gìn năm giới, giữ được giới thì mới có thể tu hành không bị thoái chuyển, còn nếu ta tặc lưỡi cho phép ta phạm giới một lần thì lần sau ta sẽ cho phép ta phạm giới thêm 1000 lần. Vậy nên chúng ta nhất định phải mạnh mẽ quyết chí về việc giữ giới nghiêm minh. 

Ta nên hàng ngày đều lậy Phật sám hối xin chư Phật gia trì cho ta thường tinh tấn tu sửa và giữ giới được trọn vẹn. 

Phải thường cầu Phật gia trì thì ta mới có thể giữ được giới, mới có thể tinh tấn tu hành được, nếu ko thường cầu Phật gia trì thì chắc chắn ta sẽ phạm giới và ta sẽ dãi đãi lười biếng.

2. Ăn chay thanh đạm

Ta nên tập ăn chay định kỳ, khi ăn chay quen rồi thì ta sẽ chuyển sang ăn trường chay. 

Chúng ta muốn tu hành giải thoát thì nhất định phải ăn chay. Ăn chay ko phải là tu nhưng không ăn chay thì không thể đến gần được với Phật. 
Người tu hành nhất định phải hoan hỷ trả những nghiệp cũ ta đã vô minh tạo tác trong quá khứ, và dừng tạo nghiệp vay nợ ngay lúc này, như vậy thì nghiệp cũ được triêu trừ và nghiệp mới không sinh thêm. 

Nhưng nếu ta hàng ngày ăn thịt chúng sinh thì chẳng phải là ta lại tiếp tục tạo thêm món nợ xác thịt của chúng sinh sao? Như vậy thì đến khi nào mới nhẹ nghiệp được, nghiệp ko giảm thì khó vãng sinh. 

Vậy nên chúng ta phải mạnh mẽ chuyển hoá lòng dục ăn uống ham mê xác thịt thành ăn chay thanh đạm. Như vậy thì tội nghiệp mới được tiêu trừ, căn lành tăng trưởng.

3. Hành hạnh Hiếu - Thuận

Người tu tại gia nhất định phải hành hạnh Hiếu- Thuận.

  • Hiếu là hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, vợ con. 
  • Thuận là phải thuận hoà với những người thân quyến, họ hàng. 
  • Với ngoài xã hội thì ta luôn dùng tâm chân thật, tâm thành thật đối đãi. 

Người tại gia nhất định phải huân tập cho thuần thục điều thứ ba này thì mới có thể tu tiến lên sự giác ngộ được giáo pháp chân thật của Phật. 
Hành được điều thứ ba này thì Trời-Người quý trọng, pháp giới chúng sinh kính mến. 

Một lời nói ra tự nhiên chúng sinh đều tin tưởng. Bởi chư vị đã hành đúng lời Phật dạy, chư vị dùng tâm hiếu đạo thuận hoà, dùng tâm chân thật để đối đãi với thập pháp giới.

4. Đối với người tu trẻ tuổi thì nên lập gia đình. 

Bởi người trẻ tuổi ko lập gia đình thì việc giữ giới Dâm là rất khó, vậy nên lập gia đình có rất nhiều điều thuận duyên hỗ trợ đắc lực cho chư vị trên con đường tu hành. 

Người trẻ sức khoẻ sung mãn, tâm ý bay bổng nên đôi khi khó giữ giới dâm, vậy nên lập gia đình cũng sẽ giúp quý vị không rơi vào việc hành dâm bất chánh. 

Việc hành dâm giữa vợ chồng đã kết hôn cưới hỏi thì là điều chính đáng không bị phạm giới.  Còn nếu không phải vợ chồng, yêu mà chưa kết hôn đã quan hệ thì là phạm giới tà dâm.  Chư vị thủ dâm cũng phạm vào giới tà dâm. 

Nếu là vợ chồng mà quan hệ vào những ngày lễ Phật đản và ngày rằm mùng một cùng mười ngày thập trai cũng đều phạm giới tà dâm.  Người tại gia nhất định phải nắm rõ điều này.

5. Nên sinh con để tiếp nối huệ mạng Phật. 

Chúng ta nên thường đọc Kinh Địa Tạng và niệm Phật khi mang bầu để gieo trồng thiện duyên Phật pháp với đứa trẻ trong bụng. 

Trước khi có ý định sinh con chúng ta nên nguyện xin chư Phật gia trì cho các con sau này sinh ra làm người đều làm người chân chánh biết đến Phật Pháp để nương theo tu tập, tự độ, độ tha hoàng dương Phật Pháp. 

Chư vị sinh càng nhiều con càng tốt, sinh rồi hãy nhớ dạy con đọc Kinh niệm Phật. Như vậy là chư vị đang hành Bồ Tát đạo giúp tiếp nối huệ mạng Phật, công đức này lớn gấp vạn lần công đức xây ngàn vạn ngôi chùa vậy.

Những lời chia sẻ hôm nay do N đã thực hành huân tu trải nghiệm đúc kết lại. 
Xin chia sẻ kính tặng người hữu duyên ạ!

Tamlinh.org

Nguồn: Độ Nhân

Tamlinh.org xin TRI ÂN CÔNG ĐỨC ĐỘ NHÂN NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !

Bình luận