Pháp sám hối ĐỘ cho cha mẹ chồng con trong gia đình

Bài Pháp sám hối giúp cho chồng hoặc con cái ương ngạnh khó dạy khó bảo, phá phách, bất hiếu, nghịch ngợm, cờ bạc... không chịu tin sâu nhân quả, không chịu tu hành Phật Pháp...v.v... Chỉ 3 - 5 tháng sẽ giúp người thân, chồng hoặc con tâm tính ôn hòa không ương ngạnh như trước nữa.

phap sam hoi do cho cha me vo chong con cai

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT 

Có nhiều vị đồng tu hỏi Tamlinh.org về vấn đề làm sao giúp cho chồng hoặc con cái ương ngạnh khó dạy khó bảo không chịu tin sâu nhân quả, không chịu tu hành Phật Pháp...v.v...

Những vấn đề trên quả thực không khó hóa giải, nếu có khó cũng bởi do tâm của chúng ta chẳng thật tâm muốn hóa giải và không thật tâm muốn tu hành hóa giải. Còn nếu chúng ta thật tâm tu hành thì chỉ ba đến năm tháng sau sẽ thấy sự biến chuyển rõ ràng của người thân, sẽ thấy chồng hoặc con tâm tính ôn hòa không ương ngạnh như trước nữa.

Những ai thật tâm muốn tu hành tự độ và độ thân quyến trong gia đình thì hãy y theo pháp này:

Mỗi ngày trước khi vào thời khóa công phu chúng ta hãy đối trước hình tượng Phật-Bồ Tát thành tâm lễ lậy xin sám hối với Phật các tội nghiệp quá khứ hiện tại mà chúng ta đã vô tình hay cố ý gây não hại chúng sinh, và đối trước Phật từ nay nguyện chân thật tu sửa, nguyện đoạn hết thẩy ác, nguyện tu hết thẩy thiện, giữ gìn năm giới. 

Sám hối trước Phật không cần bài bản, tâm nghĩ sao thì nói vậy, nói một cách chân thật. Quan trọng là ta phải thấy được lỗi của mình mà nói ra trước Phật Bồ Tát thì mới có hiệu quả, sám hối rồi thì ta cố gắng hạn chế không để phạm vào các lỗi đó nữa.

Chúng ta thành tâm khấn rằng: 

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT 

ĐỆ TỬ CON....... NAY ĐÃ BIẾT TỘI LỖI TRONG QUÁ KHỨ CON ĐÃ GÂY RA VỚI CHỒNG HOẶC CON CỦA CON TÊN LÀ...

CON NGUYỆN TỪ NAY NƯƠNG VỀ GIÁO PHÁP CỦA PHẬT TU HÀNH. 

NGUYỆN ĐOẠN HẾT THẨY ÁC

NGUYỆN TU HẾT THẨY THIỆN

NGUYỆN GIỮ GIỚI LÀM LÀNH

NGUYỆN TU HÀNH NIỆM PHẬT CẦU SINH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC.

XIN MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT-BỒ TÁT VẬN ĐỨC TỪ BI ĐỨNG RA LÀM TRUNG GIAN HÒA GIẢI ÂN OÁN GIỮA CON và CHỒNG hoặc CON CỦA CON TÊN...ĐỂ CON VÀ GIA ĐÌNH CON ĐỀU ĐƯỢC NƯƠNG VỀ GIÁO PHÁP CỦA PHẬT TU HÀNH ĐỒNG SINH CỰC LẠC.

Chúng ta khấn nguyện với Phật-Bồ Tát như vậy xong thì ta khấn đến chồng hoặc con của ta như sau:

Con (tên chồng hoặc con)... ơi mẹ đã sai rồi, hoặc anh ơi em đã sai rồi, vì trong quá khứ mẹ đã gây ra lỗi lầm với con nên nay con đến để đòi nợ mẹ, nay mẹ xin hướng tâm về con chí thành sám hối như hướng về chư Phật-Bồ Tát sám hối vậy. Con hãy tha thứ cho mẹ đừng gây chướng duyên cho mẹ nữa, con hãy cùng mẹ quay đầu là bờ, hướng về giáo pháp của Phật mà tu hành cầu một đời vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, mẹ đã sai rồi xin con hãy tha thứ cho mẹ và cùng mẹ tu hành!

Ta sám hối như vậy và hướng tâm về chồng hoặc con mà chí thành lễ lậy sám hối.

Hàng ngày chúng ta đều trước ảnh Phật hoặc Bồ Tát phát lồ sám hối như vậy xong rồi chúng ta bắt đầu vào thời khóa công phu tu hành. Khi công phu xong thì ta sẽ hồi hướng theo pháp hồi hướng viên mãn mà Tamlinh.org đã chia sẻ (Xem tại ĐÂY) và thêm tên của chồng hoặc con vào phần đặc biệt.

Ngày nào chúng ta cũng sám hối như vậy thì sẽ được chư Phật gia trì và lời sám hối chân thật của ta sẽ cảm động đến tâm thức của chồng hoặc con của chúng ta, tâm thức của họ sẽ nghe được và sẽ dần chuyển hóa. Chỉ cần chúng ta thành tâm như vậy 3-5 tháng trở đi thì sẽ thấy sự chuyển hóa một cách rõ ràng.

Rất nhiều đồng tu đã dùng phương pháp này và rất hiệu quả, và cũng rất nhiều người dùng pháp này hiệu quả vô cùng rõ ràng.

Lưu ý: Bản thân chúng ta sám hối không chỉ sám hối bằng miệng, mà chúng ta phải là người thật tu thật sửa, thật hành thật công phu thì mới có thể làm gương cho người khác được, nếu bản thân chúng ta tu hành mà không thật tu sửa các hành vi xấu ác thì việc sám hối của chúng ta là vô ích. Cũng như chúng ta khuyên người khác đừng sát sinh nhưng chúng ta vẫn sát sinh thì chẳng ai nghe vậy.

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT 

Xin kính chúc chư Bồ Tát đồng tu thường phát lồ sám hối thật tâm tu hành tự độ, độ tha một đời vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ạ!

Tamlinh.org

Tamlinh.org xin TRI ÂN CÔNG ĐỨC ĐỘ NHÂN NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !

Bình luận