04/06/2021 11:34 View: 15998

Các ngày tiệc Tứ phủ trong tháng 9

Trong tháng 9 này, các bạn theo đạo Mẫu, căn đồng số lính hãy ghi nhớ danh sách ngày lễ tiết hầu Tiên Thánh để chuẩn bị phụng sự nhà ngài cho chu toàn. 

cac ngay tiec tu phu thang 9

Gió đưa thoang thoảng mùi nhang
Thỉnh mời cô chín giáng đàn chứng đây

Mẫu Cửu trùng ngự chín tầng mây
Cô thời mắc võng ngự thời cây sung.
Âm dương có mạch giao thông
Chín mươi chín suối công đồng chảy ra

Trên đường cái bơ qua
có cây cổ thụ nở ra ngàn cành.
Đèo ngang sơn thủy hữu tình
Đôi bên long hổ đua tranh chầu vào.

Vốn khi xưa cô ở Nam Tào
Bởi sa chén ngọc ngôi sao đế đình.
Cô về đồng lắm phép tàng hình
Sai năm quan tướng bộ hành tới nơi.

Dù ai tin tưởng phật trời
Nén hương bát nước tận đâu cô cũng về.
Ai mà đã biết tính cô
Thì cô bưng hộ bình yên vô cùng.

Danh sách ngày tiệc Tứ phủ công đồng trong tháng 9 như sau

 • + Ngày 02/9: Tiệc Cô Bé Suối Ngang (Phố Vị Lạng Sơn)
 • + Ngày 04/9: Tiệc Quốc Mẫu Âu Cơ;
 • + Ngày 09/9: Tiệc Cửu Trùng Thiên Cung Vương Mẫu
 • + Ngày 09/9: Tiệc Vương Nữ Nhân Tông Hoàng Hậu
 • + Ngày 09/9: Tiệc ông Chín thượng
 • + Ngày 09/9: Tiệc Chầu Chín Cửu Tỉnh
 • + Ngày 09/9: Tiệc Cô Chín Sòng Sơn
 • + Ngày 13/9: Tiệc Cô Đôi Cam Đường
 • + Ngày 19/9: Tiệc Cô Chín Đền Sòng
 • + Ngày 20/9: Tiệc Công Đồng Bắc Lệ ( đồng thời là tiệc Chầu Bé Bắc Lệ và Tiệc Chầu Lục)
 • + Ngày 28/9: Tiệc Vương Phi Thiên Thành Công Chúa Truy Phong Nguyên Từ Quốc Mẫu

Tamlinh.org

(Đăng lại vui lòng dẫn nguồn Tamlinh.org đầy đủ)