04/06/2021 11:35 View: 25971

Hoài Thanh hát văn dâng quan Hoàng Mười cực hay

Nhân tháng tiệc Quan Hoàng Mười, trấn thủ Nghệ An Tamlinh.org xin gửi đến các bạn bản hát văn dâng Quan hay nhất do Hoài Thanh và nhóm cung văn Đoàn đệ Thác Bờ trình bày. Lời bài hát văn ông Hoàng Mười Hoài Thanh cực hay, ngọt ngào quá

dang van quan hoang muoi nghe an, quan hoang thap, hat van

Nghe Hoài Thanh dâng văn Quan Hoàng Mười Nghệ An:

Hò ơ . Chứ dòng sông lam trong đục đôi bờ
Chứ nước thuỷ tề sóng vỗ bể đông ơ ơ..ơ
Chứ Hồng lĩnh ơi ngàn năm vựng thế
Như Tựa đấng anh hùng trấn giữ trời nam ơ ơ ..ơ...ơ
Mây phủ bao la phủ dầy quanh núi
Mà gió kia lồng lộng có thổi được mấy tan
Chứ sử vang ghi chép từng trang
Công lao bể rông của quan hoàng mười
Chứ biên cương vó ngựa anh hùng
Gươm đao trận mạc đá hồng còn in ơ..ơ..ơ
Chứ quan hoàng mười con vua thượng đế
Giáng hạ phàm trần trấn cõi nam bang
Giúp vua giữ nước an bình
Binh đao trận pháp tỏ tường từng trang ơ ơ ơ
Mà tài văn chương ai bì sánh đọ
Chứ văn bài nét chữ rồng bay ơ ơ ơ
Thanh nhàn đề gió quạt thơ
Bình xem thiện hạ ai tường việc tiên
Chứ ghế của hoàng đây trí tuê hơn người
Thanh tao tuấn tú thực người trong tranh
Mà tâm lại tu đức tu mình
Chẳng chanh đua hoạ phúc với ng trần gian ơ ơ ơ
Chứ hoàng về tay búp long phê
Chu phê đồng tử phúc lai hoạ trừ
Mà hoạ trừ lại được phúc lại
Hình hài tươi tốt thanh dung hài hoà

Thỉnh:

Trấn thủ Nghệ An ông Hoàng Mười
Về huyện Kim Bảng làm quan Phủ Giầy

Hát cờn Huế:

Vô chùa niệm phật Quan Âm
Phật ban bốn chữ: Minh – Tâm – Thiện – Tài
Trong thời học phép Như Lai
Đêm đêm luyện tập văn bài sử kinh
Tiêu dao đi dưỡng tang tình
Thơ tiên một túi sách phật kinh ngàn từ
Khi phong nguyệt lúc lại bi từ
Sớm xem hoa nở, tồi chờ trăng lên
Khi tiêu lĩnh lúc lại non bồng
Cành cây mắc võng dòng sông ngự thuyền
Thăng Long kén khách lâm thuyền
Nam thanh nữ tú mình quyền bóng ông
Phong quang đẹp ý ông Hoàng
Khác nào thu cúc, xuân loan tứ tuàn

Hát sai:

Thỉnh bóng ông Mười hôm nay
Thỉnh bóng ông Mười đèn nhang khuya sớm
Sớm hôm phụng thờ, trong kinh có chữ nam mô

(Ông Mười đề thơ)
Đêm thanh ngoạn cảnh vườn đào
Bút tiên nghiên ngọc đề vào là thơ tiên
Bút phát linh linh bút sa tà tinh
Ông Mười đi thất bộ đề bài thơ Lý Đỗ
Độ cho trăm họ an lành
Ông cầm bút tiên ông họa vần thơ tiên
Họa ra bốn chứ Khang – Ninh – Thọ – Trường
Bút pháp linh linh rượu nhập thần
Hoa khai quả kết vạn cảnh xuân
Ông Mười giáng bút an muôn họ
Trăm họ ông ca cổ thánh thần

Thơ chuốc rượu:

Rượu đào xin ông Mười nhấp chén cho say
Trăm hoa giao kết mừng ngày tiệc vui
Tính tình tay tiên rót chen rượu đào
Dâng nhất tuần sớ, dâng lên cũng Mẫu
Dâng lên bệ ngọc
Các cô dâng mời rước ông Mười xơi
Á xơi rước ông Mười xơi
Dâng nhị tuần á tính tình tay tiên
Rót chén rượu đào dâng lên cũng mẫu
Dâng lên bệ ngọc
Các cô dâng mời là mời rước ông Mười xơi
Tam bôi rót chén rượu đào
Dâng lên cung Mẫu dâng lên Bệ Ngọc
Các cô dâng mời là mời rước ông Mười xơi
Á xơi rước ông Mười xơi

Ngâm thơ:

Đất lề quê thói Nghệ An có miếng trầu cau đậu
Để kính ông Hoàng Mười
Chí anh hùng ra tay dựng nước
Ông Mười đi tới đâu thì giặc phải tan ngay
Việt Nam còn ghi chép sử này
Cũng bao địa ngọc đêm ngày khói nhang
Khi hội nghị luận bàn việc nước
Ông Hoàng Mười mang tài thao lược để hiến dâng
Lĩnh sắc rồng ông Hoàng Mười khiển tướng điều quân
Gươm thiêng ba thước, ngựa hồng ông Hoàng Mười xông pha.
Ông Mười nhủ rằng các ghế có đi ngược về xuôi
Có biết đền thờ ông lập ở nơi mô
Đền thờ ông Mười lập ở chốn kinh đô
Qua cầu Bến Thủy bên bờ sông Lam
Cũng có khi ông lên ngàn xuống biển
Lúc trở ra về thì phủ tía lầu son
Cũng có khi ông Mười ngồi ngắm ánh trăng tròn
Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên
Hò ơ ơ ơ hò
Đò từ Đông Ba đò qua Vĩ Dạ, đò từ Đầm Đá tới phủ Văn Lâu
Nghiêng nghiêng nắng ngả về chiều
Con đò nhỏ đưa ghế ông về ngắm cảnh Nghệ An
Sông Lam – Hồng Lĩnh đẹp như tranh
Tạo hóa xưa nay đã đắp thành
Muôn thủa núi sông còn bền vững
Đất Nam Đàn Nghi Lộc vẫn còn ghi

Vậy có thơ rằng:

Hoa đào rơi rắc lồi thiên thai
Xui tiễn oanh đưa luống ngậm ngùi
Nữa năm tiên cảnh một bước trần ai
Ước cũ duyên tiên có thế thôi
Đá mòn rêu nhạt nước chảy hoa trôi
Cánh hạc bay lên vút tận trời
Ngõ hạnh vườn đào xa cách mãi
Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng soi.

Hò ông Mười:

Ơ Ơ Ơ chứ nói rằng trong đất Nghệ An có anh hùng hào kiệt, tiếng ông Mười lẫm liệt ngàn xưa, cũng có khi vung gươm lên ngựa đề cờ, ra tay gìn giữ cõi bờ Việt nam
Ơ Ơ Ơ cũng có khi ông Mười hội nghị luận bàn việc nước
Ông cũng đem tài thao lược để hiến dâng, lĩnh sắc rồng ông Mười hiến tướng, điều quân, gươm thiêng, ba thước ngựa hồng ông Mười sông pha
Ơ Ơ Ơ cũng có phen ông Mười lên rừng, xuống biển, khi chở ra về phủ tía lầu son, cũng có khi ông Mười ngồi ngắm bóng trăng tròn, khi xem hoa nở khi ông Mười ngồi chờ trăng lên
Ơ Ơ Ơ ông Mười nói rằng các ghế thanh đồng đã đi ngược về xuôi, có biết đền ông Hoàng Mười lập ở nơi đâu, đền thờ ngài lập ở kinh đô, gần cầu Bến Thủy bên bờ sông Lam
Ơ Ơ Ơ biết ông Mười ra ông cho núi ngọc lại non vàng, không biết đến ông Hoàng Thập dù có của cải ông cũng đổ ngoài biển đông
Ơ Ơ Ơ Biết ông Mười ra ông cho núi bạc non vàng, không biết đến ông Hoàng Thập dù có của cải ông cũng để nhỡ nhàng mặc ai
Ơ Ơ Ơ Ông Mười hỏi rằng dù ghế của ông có đi mô đi tê, nhớ ngày kỷ niệm phải về bắc ghế hầu ông
Ơ hò là hò ơi, trong xứ Nghệ vui nhất có chợ Vinh, đẹp nhất có cầu Bến Thủy, tối anh linh có đền ông Hoàng Mười
Ơ hò là hờ ơi, nước sông Lam vừa trong vừa đục gạo chợ chùa vừa trắng vừa trong, ngày hôm nay ông Mười loan giá về đông, điều lành điều dữ, ông phán cùng trần gian
Ơ hò là hò ơi, ngày hôm nay ghế con xin ông trăm năm nay đắc lộc sai tài, kim ngân sớ diệp để trình ngày hôm nay
Ơ hò là hò ơi, ông chít khăn điều mặc áo hoàng anh, phàm trần đố ai họa được bức tranh ông Mười ngồi
Ơ hò là hò ơi, biết ông Mười ra ông cho sung sướng cả cuộc đời, ông cho cầu lên ước được trong gia chung được thuận hòa.
Khi thanh nhàn ông Mười dạo cảnh sông Lam, Hoàng bắt các
O trong phủ ngâm thơ sông Lam ơ ơ ơ ơ hò ơ ờ hờ ơ ơ ơ ơ
Dòng sông Lam trăng nước lững lờ, yên tâm đón khách đưa về đất Nghệ An
Lâng lâng i i lâng lâng rũ sạch ba miền
Một ngày họ Trần được làm đệ tử, cũng lên duyên nợ nhiều
(Xanh xanh tỏa đá mới phủ rêu)2
Ai là người dày phúc mới được theo đức Hoàng Mười
Hò ơi, ơi hò, anh linh lưu dấu muôn đời ( đúng đó) anh linh lưu dấu muôn đời, Nghệ An mở rộng đón những người hữu duyên, hò là hò ơi ơi hò.
Thuyền rồng còn đợi bến sông
Trở các thanh đồng đi lễ hội trong Nghệ An
Cho dù trăm nhớ ngàn thương
Vì đòng nên ông phải vấn vương nơi cõi trần

Hò Huế:

Nay ông Mười về giáng phúc trừ tai
Đồng gia tín chủ ai ai cũng thọ trường
Muối ba năm mối kia còn mặn, gừng chín tháng gừng vẫn còn cay
Ghế ông tình nặng nghĩa dày, xa xôi tận trong xứ Nghệ ông vẫn vô đây ông ngự đồng
Dòng sông Lam bên lở bên bồi
Dấu thiêng ông Mười để cho người đời phải khói nhang
Dù cho cách trở sông Lam
Ngày nay có cầu bến Thủy bắc ngang sang đôi bờ
Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Ghế ông năm nay bao nhiêu tuổi mà vẫ hào hoa đẹp như ngày nào
Ông đã chứng tâm tiếp lộc cho thanh đồng
Ông cho ghế ông cầu từ hôm nay nên cầu nên ước được
Cho gia chung được thuận hòa
Ông cho ghế ông buon bán gần xa
Ông tiếp lọc gần rồi lại tiếp lộc xa

Lý qua cầu:

Nghệ An danh nức danh ông Mười
Đai vàng khoác áo vàng anh, về đây ông ngự đồng
Lại được cung văn dâng lời ca tiếng thơ cung đàn
Cầu mong quan lớn chứng tâm độ cho dân chúng
Vui sông bình an giầu sang hết gian nan khỏi ách cơ hàn

Lý Mỹ Hưng:

Trong vùng khu tư ông Mười nức danh tiếng đồn
Cầm quân giết giặc giữ giang sơn nước Nam thanh bình
Giặc ngoại xâm hồn tan phách tán
Ông đi tới đâu chúng dân ra đón ông
Tiếng thơm ông Mười đời sau còn hương khói
Chúng con nguyện cầu ông an tài tiếp lộc
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh qua cầu bến thủy ơi người ơi
Mười hai cô tố nữ theo hầu
Trâm hoa trâm hoa cài tóc khăn nhiễu tàu ông vắt vai
Đầu lược dắt chân dậm đôi văn hài
Cô cả dấng ông điếu ngự, ông bắt cô nàng hai đi theo hầu
Cô nàng ba gối xếp theo sau, đất lề quê thói
Cô tư têm trầu rước ông Mười xơi
Cô nàng năm dâng đóa gương soi
Còn cô nàng sáu đứng bên ngoài rót rượu hầu ông
Cô nàng bẩy dâng đóa hoa hồng
Còn cô nàng tám phò chiếc kiệu rồng rước ông Mười lên
Cô nàng chín yểu điệu ai tày, tiếng tiêu cô thổi làm đầy vơi lòng Hoàng
Cô nàng mười thắt dải lưng hồng hai tay dâng một đôi dày để hầu ông
Còn đôi cô múa lượn bài bông
Mười hai các cô tố nữ hầu giá đôi bên ông rõ ràng


Cờn:

Nghe thương hội nghị quần tiên
Được tin ông Mười tới thiên duyên trạnh lòng
Vân tiên mượn cánh chim hồng i i i
Xin người soi tỏ tức lòng gió giăng
Nhịp cầu ô đem bắc sông Ngan i i i
Cầu ô đem bắc sông Ngân, Hoàng ngồi trong cung quảng
Kìa ngồi trong cung quảng, đêm xuân mơ màng
Bóng trăng soi tỏ canh trường i i i
Đã cam tấc dạ tuyết sương reo hò
Thủy tiên dìu dắt đón mời i i i
Bấy lâu khao khát đầy vơi sao đành
Vượt bể đào lên tới ngàn xanh i i i
Đường xưa cảnh cũ nặng tình nước non
Trúc xinh cô quế cũng giòn i i i

Thơ đỗ bộ:

Cõi trần mở tiệc mừng vui đảng tiệc về
Nhớ đức Hoàng người giáng sinh
Họa vần tho kính chúng thánh minh
Phong hoa tuyết nguyệt phẩm bình mấy chương
Ngẫm câu thế sự vô thường i i i
Tấc son mượn nước cành dương tới nhuần
Vắng hoàng vắng cà mùa xuân i i i
Nhớ hoàng vì nước vì dân vì đời
Thế gian nhớ miệng hoàng cười, nhớ khăn hoàng chít, nhớ lời truyền ban
Khi phó cát lúc đồi ngang
Non kinh vó ngựa rậm ngàn tiêu giao
Đường đường cung kiếm anh hào
Túi thơ bầu rượu sớm chiều thênh thang
Hèo hoa trẩy hổi thiên hương i i i
Chấm đồng nhận lính khắp miền đông tây
Khi nương gió lúc lại se mây i i i
Khi rung khánh ngọc lúc lay chuông vàng
Hoàng về gối xếp ai mang i i i
Hèo hoa anh vác ngựa Hoàng ai trông
Lệnh truyền cô quế cô hồng i i i
Hèo hoa gối xếp đèn lồng mang tay
Lan lan huệ huệ xếp hàng
Dóng xe dóng ngựa lên đường vân du
Thuyền ai thấp thoáng chèo đưa i i i i
Kinh kỳ nhã nhạc hoàng về Nghệ An
Lệnh truyền bát vạn hùng binh
Kiệu vàng tám tía rước Hoàng về Nghệ An

Tamlinh.org